Přeprava

Přeprava

Transport
Transport

Žádná informace se po cestě neztratí

Globalizace, která zahrnuje volný pohyb zboží a lidí i konkurenci v celosvětovém měřítku, představuje velké výzvy pro přepravní společnosti. Efektivní logistika je rozhodujícím faktorem pro udržení úspěšné pozice v tomto odvětví.

Klíčem k úspěchu je dosažení maximální dostupnosti přepravních prostředků a poskytnutí optimalizovaných, flexibilních a cílených informací pro služby mezinárodní přepravy. Požadavky zákazníků na bezpečnost a spolehlivost znamenají optimalizované plánování tras a také dochvilné plnění časových limitů.

Zamezení prodlevám

Pro přepravní společnosti platí heslo „čas jsou peníze“ dvojnásob: každá odstávka se přímo odrazí v příjmech. Díky plánům dynamické údržby lze úkony údržby optimálně nastavit dle individuálních požadavků a profilu každého vozidla, a tím zvýšit dostupnost vozového parku.

» PRISMA pro poprodejní servis: Umělá inteligence pro produkty

Terminologie na cestách

Služby mezinárodní přepravy zajišťují přesun zboží a přepravních prostředků jak přes hranice států, tak přes jazykové bariéry. Aby průvodní dokumenty a pokyny pro údržbu byly správně pochopeny bez ohledu na to, kde se dané vozidlo právě nachází, je klíčové, aby byla použita jasná a jednoznačná terminologie.

Problém jako stvořený pro inteligentní procesy, které umožní sepsat a spravovat terminologii lokálně. Současně musí být také možné zachovat kontrolu nad kvalitou a zajistit centrální schvalování.

» TermStar: Vytvářejte jasná sdělení

» Správa terminologie: Správný termín – žádné nedorozumění

Překonávání jazykových bariér, které mohou zbytečně blokovat vývoj situace

Drobné potíže mohou mít dalekosáhlé následky: nezodpovězený požadavek ze vzdálené země může zásadně negativně ovlivnit včasné dosažení stanoveného cíle.

Díky strojovému překladu můžete ihned porozumět cizojazyčnému obsahu a okamžitě na něj reagovat – buď prostřednictvím systému vytvořeného přímo pro vás, nebo pomocí online služeb, jako jsou DeepL, Google atd.

» STAR MT: Strojový překlad – rychlejší, levnější

» Strojový překlad: Služby MT pro rychlou globální komunikaci