Preprava

Preprava

Transport
Transport

Žiadna informácia sa po ceste nestratí

Globalizácia, ktorá zahŕňa voľný pohyb tovaru a ľudí i konkurenciu v celosvetovom meradle, predstavuje veľké výzvy pre prepravné spoločnosti. Efektívna logistika je rozhodujúcim faktorom pre udržanie úspešnej pozície v tomto odvetví.

Kľúčom k úspechu je dosiahnutie maximálnej dostupnosti prepravných prostriedkov a poskytnutie optimalizovaných, flexibilných a cielených informácií pre služby medzinárodnej prepravy. Požiadavky zákazníkov na bezpečnosť a spoľahlivosť znamenajú optimalizované plánovanie trás a tiež spoľahlivé plnenie časových limitov.

Zamedzenie oneskoreniam

Pre prepravné spoločnosti platí heslo „čas sú peniaze“ dvojnásobne: každá odstávka sa priamo odrazí v príjmoch. Vďaka plánom dynamickej údržby možno úkony údržby optimálne nastaviť podľa individuálnych požiadaviek a profilu každého vozidla, a zvýšiť tak dostupnosť vozového parku.

» PRISMA pre popredajný servis: Umelá inteligencia pre produkty

Terminológia na cestách

Služby medzinárodnej prepravy zaisťujú presun tovaru a prepravných prostriedkov tak cez hranice štátov, ako aj cez jazykové bariéry. Aby sprievodné dokumenty a pokyny na údržbu boli správne pochopené bez ohľadu na to, kde sa dané vozidlo práve nachádza, je kľúčové, aby sa používala jasná a jednoznačná terminológia.

Problém ako stvorený pre inteligentné procesy, ktoré umožnia spísať a spravovať terminológiu lokálne. Súčasne musí byť tiež možné zachovať kontrolu nad kvalitou a zaistiť centrálne schvaľovanie.

» TermStar: Vytvárajte jasné pojmy

» Správa terminológie: Správny termín – žiadne nedorozumenie

Prekonávanie jazykových bariér, ktoré môžu zbytočne blokovať vývoj situácie

Drobné problémy môžu mať ďalekosiahle následky: nezodpovedaná požiadavka zo vzdialenej krajiny môže zásadne negatívne ovplyvniť včasné dosiahnutie stanoveného cieľa.

Vďaka strojovému prekladu môžete ihneď porozumieť cudzojazyčnému obsahu a okamžite naň reagovať – buď prostredníctvom systému vytvoreného priamo pre vás, alebo pomocou online služieb, ako sú DeepL, Google atď.

» STAR MT: Strojový preklad – rýchlejší, lacnejší

» Strojový preklad: Služby MT pre rýchlu globálnu komunikáciu