Fordon

Fordon

Automotive
Automotive

Från konstruktionsfas till eftermarknad

Fordonsindustrin är ett klassiskt exempel på industrialisering. Fordonsprodukter tillverkas dessutom i en rad olika skräddarsydda varianter. Med så många komplexa valmöjligheter är inget fordon det andra likt.

Detta är något ett bra informationshanteringssystem tar hänsyn till. Precis som tillverkningen är informationsprocesserna industrialiserade och sträcker sig hela vägen från utveckling till produktkommunikation, verkstäder, diagnostik och själva fordonet (fordonskommunikation med OTX och ODX). Från andra hållet kommer återkopplingsprocesser som hjälper företagen att dra nytta av kommentarer och erfarenheter från hela världen, oavsett språk eller marknad.

Digital kontinuitet

Informationen registreras i samma stund som den skapas och därefter lagras och länkas den semantiskt.

Det gör att alla ändringar i konstruktionen hela tiden införlivas automatiskt i samtliga tillgängliga vyer och publikationer: Ändringar i vidareutvecklade delar införs automatiskt i reservdelslistor, diagnossystem och användarinformation.

» GRIPS: Informationsprodukter med stort värde för kunden

Personifiering

Kunderna vill ha skräddarsydda fordon som ligger helt i linje med deras förväntningar.

Det innebär samtidigt att de förväntar sig personifierade informationsprodukter som de snabbt kan börja använda i olika situationer.

Det ger dig förutsättningar att skapa en positiv kundupplevelse.

» PRISMA for After Sales

Intelligent länkning för mångsidig användning

Intelligent länkning ingår redan i den här datamodellen och därför behöver det inte läggas till manuellt i efterhand.

Den här typen av länkning gör att data kan användas i alla typer av flerkanalspublicering: Som PDF för utskrivna bruksanvisningar och verkstadsinstruktioner, standarddokumentation för efterlevnad av bestämmelser eller på interaktiva portaler med semantiska frågor.

» Automatiserad produktion i flera kanaler: Information i realtid

Snabbare diagnostik

Tack vare semantisk länkning är felsökningen inte längre bunden till fasta beslutsträd. Det effektivaste sättet att nå ett resultat bestäms istället utifrån sannolikhet, arbetsvärde och andra parametrar, i kombination med data från fordonets interna diagnossystem (ODX).

Genom att bedöma resultaten av tidigare felsökningar kan man finslipa diagnosprocesserna kontinuerligt.

» PRISMA for After Sales: AI för produkter