Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Automotive
Automotive

Od výroby až po servisné služby

Automobilový priemysel je klasickým príkladom prebiehajúcej industrializácie. Automobilové produkty sa rozrástli do extrémne širokej a variabilnej produktovej ponuky a vyžadujú špeciálnu výrobu: s toľkými možnosťami individuálnej konfigurácie vozidiel sú málokedy dva automobily úplne rovnaké.

Správny systém pre správu informácií dokáže túto rôznorodosť zohľadniť. Rovnako ako výroba prechádzajú industrializáciou aj informačné procesy, ktoré pokrývajú vývoj produktovej komunikácie, ako aj školenia a diagnostiku samotných vozidiel (komunikácia vozidiel prostredníctvom technológií OTX a ODX). V opačnom smere informačného toku potom spracovanie pripomienok od používateľov a klientov pomáha spoločnostiam využívať skúsenosti zákazníkov z celého sveta, bez ohľadu na jazyk alebo miesto predaja.

Digitálna kontinuita

Informácie sa ihneď po vytvorení uložia a potom sémanticky prepoja.

Koncepčné zmeny sa vďaka previazanosti dát následne automaticky prejavia vo všetkých náhľadoch a publikáciách. Výrobné zmeny náhradných dielov budú automaticky reflektované v zoznamoch náhradných dielov, v diagnostických systémoch aj v používateľských informáciách.

» GRIPS: Informačné produkty s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka

Personalizácia

Zákazníci chcú vozidlá, ktoré sú konfigurované presne podľa ich očakávania.

Zároveň očakávajú informačné produkty na mieru, ktoré budú môcť začať rýchlo používať a ktoré budú spĺňať ich momentálne požiadavky.

Len tak môžete zaistiť ich pozitívnu používateľskú skúsenosť.

» PRISMA pre popredajné služby

Inteligentné prepojenie dát s všestranným využitím

Inteligentné prepojenie dát je už súčasťou dátového modelu, preto nie je následne nutné dáta znova mechanicky prepájať.

Vďaka tomu môžete dáta využívať neobmedzene a vytvárať z nich multikanálové publikácie: v PDF formáte pre tlačené používateľské príručky a dielenskú dokumentáciu, štandardný dokumentačný materiál pre predpísané normatívne procesy alebo interaktívne portály so sémantickým dopytovaním.

» Automatická viackanálová produkcia informácií: Informácie v reálnom čase

Rýchlejšia diagnostika

Vďaka sémantickému prepojeniu dát už nie je postup riešenia problémov obmedzovaný rigidným rozhodovacím stromom: najúčinnejším spôsobom, ako dosiahnuť cieľ, je zostaviť pravdepodobnostný model, zohľadniť hodnotu práce a ďalšie parametre vrátane údajov internej diagnostiky vozidla (ODX).

Vyhodnotením výsledkov predchádzajúcich problémov a ich riešení možno diagnostické postupy neustále optimalizovať.

» PRISMA pre popredajný servis: Umelá inteligencia pre produkty