Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Automotive
Automotive

Od výroby až po servisní služby

Automobilový průmysl je klasickým příkladem probíhající industrializace. Automobilové produkty se rozrostly do extrémně široké a variabilní produktové nabídky a vyžadují speciální výrobu: s tolika možnostmi individuální konfigurace vozidel jsou málokdy dva automobily zcela stejné.

Správný systém pro správu informací dokáže tuto různorodost zohlednit. Stejně jako výroba prochází industrializací také informační procesy, které pokrývají jak vývoj produktové komunikace, tak školení a diagnostiku samotných vozidel (komunikace vozidel prostřednictvím technologií OTX a ODX). V opačném směru informačního toku pak zpracování připomínek od uživatelů a klientů pomáhá společnostem využívat zkušenosti zákazníků z celého světa, bez ohledu na jazyk nebo místo prodeje.

Digitální kontinuita

Informace jsou ihned po vytvoření uloženy a poté sémanticky propojeny.

Koncepční změny se díky provázanosti dat následně automaticky projeví ve všech náhledech a publikacích. Výrobní změny náhradních dílů budou automaticky reflektovány v seznamech náhradních dílů, v diagnostických systémech i v uživatelských informacích.

» GRIPS: Informační produkty s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka

Personalizace

Zákazníci chtějí vozidla, která jsou konfigurována přesně podle jejich očekávání.

Stejně tak očekávají informační produkty na míru, které budou moci začít rychle používat a které budou splňovat jejich momentální požadavky.

Pouze tak můžete zajistit jejich pozitivní uživatelskou zkušenost.

» PRISMA pro poprodejní služby

Inteligentní propojení dat s všestranným využitím

Inteligentní propojení dat je již součástí datového modelu, proto není následně nutné data znovu mechanicky propojovat.

Díky tomu můžete data využívat neomezeně a vytvářet z nich multikanálové publikace: v PDF formátu pro tištěné uživatelské příručky a dílenskou dokumentaci, standardní dokumentační materiál pro předepsané normativní procesy nebo interaktivní portály se sémantickým dotazováním.

» Automatická vícekanálová produkce informací: Informace v reálném čase

Rychlejší diagnostika

Díky sémantickému propojení dat již není postup řešení problémů omezován rigidním rozhodovacím stromem: nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout cíle, je sestavit pravděpodobnostní model, zohlednit hodnotu práce a další parametry, včetně údajů interní diagnostiky vozidla (ODX).

Vyhodnocením výsledků dřívějších problémů a jejich řešení lze diagnostické postupy neustále optimalizovat.

» PRISMA pro poprodejní servis: Umělá inteligence pro produkty