PRISMA pro poprodejní služby

Inteligentní správa obsahu

PRISMA pro poprodejní služby

Inteligentní správa obsahu
PRISMA für After Sales
PRISMA für After Sales

Inteligentní správa obsahu pro poprodejní servis

Složitost produktů se neustále zvyšuje, o tom již není pochyb, ale lze říci totéž o jejich provozu a příslušných servisních úkonech? Při hledání správných instrukcí pro své sestavy, údržbu nebo diagnostiku musí techničtí pracovníci složitě hledat v manuálech, na online portálech, v souborech na svých počítačích. I po úspěšném nalezení tyto instrukce stále zahrnují spoustu různých produktových variant a příliš mnoho detailů i pro ty nejzkušenější techniky, natož pro nezkušené uživatele. Neustále je nutné zaznamenávat a nahrávat rutinní úkony, jako například výpočty časových dotací, objednávky náhradních dílů a záznamy o provedených pracích, prohlídkách, konfiguracích atd. Čas od času je vždy třeba aktualizovat některou ze servisních příruček. To vše má výrazný dopad na produktivitu a spokojenost zaměstnanců v poprodejních servisech.
PRISMA pro poprodejní servis usnadňuje a zrychluje pracovní procesy týkající se složitých produktů: PRISMA zaměstnancům poskytuje přesné a cíleně vybrané informace, které potřebují pro svou činnost a profesní úroveň. Asistenční servis vám zajistí podporu pro náročné pracovní úkony, zatímco inteligentní služby vám uleví od každodenních rutinních úkonů. Tím systém PRISMA zvyšuje produktivitu a spokojenost zaměstnanců poprodejního servisu. PRISMA využívá umělou inteligenci (AI), a tím pádem se jedná nejen o chytrou, ale také o progresivní službu budoucnosti. Produktové a procesní informace jsou poskytovány nezávisle na zdrojovém centrálním informačním systému, ve všech formátech a prostřednictvím všech různých médií. Výsledkem je systém PRISMA, dokonalé řešení pro zrychlení vašich projektů digitalizace, které vám zajistí poslední fázi přechodu ke kompletní digitalizaci.

PRISMA stručně

AI@Work

Výhody pro uživatele / technické pracovníky

 • Skoncujte s pracným vyhledáváním informací: zvyšte svou produktivitu až o 30 %.
 • Rychlejší a lepší způsob pro dosažení vašeho cíle: individuální úroveň asistence podle odbornosti – od začátečníka až po specialistu.
 • Úleva od rutinních úkonů: automatizace opakujících se úkonů (výpočet času / ceny dle konfigurace atd.).
 • Sběr dat a zpětné vazby bez námahy: záznam naměřených hodnot, záznamů, připomínek a zpětné vazby z terénu.
 • Snadné porozumění a učení: uživatelsky přívětivá média a flexibilní podpora pomocí 3D aplikací, animací, rozšířené reality, virtuální reality, hlasové asistence atd.

Výhody pro manažery servisních týmů / zákaznického servisu

 • Atraktivní servisní modely: nízké servisní náklady a celkové náklady vlastnictví.
 • Dynamické plánování údržby: podle požadavků zákazníků, konfigurace, profilu aplikace a používání produktu.
 • Přesná, dohledatelná servisní historie: digitální záznamy o veškeré servisní práci, provedených úkonech, naměřených hodnotách, připomínkách a zpětné vazbě.
 • Přidaná hodnota a vyšší zisk: cílené, výhodné a úsporné digitální služby pro koncové zákazníky.
 • Úleva od rutinních úkonů: automatické objednávání náhradních dílů dle plánu dílny.
 • Rychlé úvodní zaškolení nových zaměstnanců: cílená asistence krok za krokem s možností vzdálené podpory.

Výhody pro diagnostiku, záruky a hodnotu společnosti

 • Rychlé a snadné řešení potíží: adaptivní diagnostika dle frekvence výskytu.
 • Rychlejší a lepší způsob pro dosažení vašeho cíle: dynamicky řízené procesy řešení potíží pro začátečníky; zobrazení základních informací pro specialisty.
 • Jednoduché a optimalizované procesy: integrace diagnostických procesů s testováním a monitoringem stavů.
 • Rychlé rozhodování: digitální doklady o provedení údržby šetří váš čas a jsou naprosto přehledné.
 • Nízké náklady na záruky a uchování hodnoty společnosti: přesnější výpočet a evidence časových a hmotných investic namísto automatického počítání s nejhorším scénářem.

Výhody pro IT / digitalizaci

 • Centrální platforma pro servisní informace: digitální informace ke všem produktům, které jsou průběžně aktualizovány a vybírány dle konkrétní konfigurace.
 • Jednoduché projekty digitalizace pro servisní služby a internet věcí: rozhraní orientované na služby pro interpretovatelné informace týkající se produktů / procesů a inteligentní správu obsahu.
 • Progresivní a moderní systém a ochrana vašich investic: prakticky testované informační modely využívající umělou inteligenci se strojově interpretovatelnými daty dle principu „white box“.
 • Zajištění souladu s předpisy a bezpečnost dat: dohledatelnost, dynamické zpracování obsahu, granulární datový systém, možnost kdykoli provést obnovu dat, zabezpečené API rozhraní.