Råvaror och energi

Råvaror och energi

Rohstoffe & Energie
Rohstoffe & Energie

Skaffa resurser säkert och snabbt

Den växande efterfrågan på råmaterial och energi skapar behov av att börja använda nya resurser. Resurser som ofta finns på extremt ogästvänliga platser. Förutom yttre förhållanden och säkerhetsmässiga aspekter, innebär allt striktare miljökrav och allt mer komplicerade godkännandeprocesser också något av en utmaning.
Rätt information måste därför alltid finnas tillgänglig för alla inblandade på samtliga platser och den måste hela tiden hållas uppdaterad – genom alla faser i ett energiutvinningsprojekt.

Informationsflöde från källa till mål

Informationen registreras i samma stund som den skapas och därefter lagras och länkas den semantiskt enligt single source-principen.

Ändringar i transport- och produktionsanläggningar distribueras automatiskt till samtliga relevanta system i realtid. På så vis hålls anläggningsdokumentation, processer, driftinstruktioner, utbildning och granskning hela tiden uppdaterade.

» PRISMA: AI för produkter

Dra nytta av expertkunskaper

Experter och användare på plats bygger hela tiden på sitt kunnande genom praktiska erfarenheter från det dagliga arbetet.

Genom definierade återkopplingsprocesser kan den här kunskapen samlas in och analyseras för att skapa mervärde. Det resulterar i ett mer praktiskt och relevant innehåll som ökar effektiviteten och tillförlitligheten och som förblir användbart under lång tid.

» PRISMA for After Sales

Tillförlitlighet i fokus

Konsekvent innehåll, enhetliga formuleringar och universell terminologi bidrar till att undvika tidsödande frågor och missförstånd.

Med giltig terminologi, omfattande kvalitetskontroll för översättningar och stöd för över 200 arbetsspråk ger våra lösningar dig den trovärdighet på marknaden du behöver, även när du inte kan språket själv.

» Transit: Erövra nya marknader snabbare

» TermStar: Bringa klarhet