Suroviny a energetika

Suroviny a energetika

Rohstoffe & Energie
Rohstoffe & Energie

Bezpečie a garancia zdrojov

Dopyt po surovinách a požiadavky na energetiku sa neustále zvyšujú a vytvára sa tlak na dodávateľov, ktorí nové zdroje hľadajú často v miestach s extrémnymi prírodnými podmienkami. Okrem externých podmienok a bezpečnostných aspektov, ktoré tieto činnosti prinášajú, predstavujú značnú výzvu tiež stále prísnejšie zákony na ochranu životného prostredia a striktné schvaľovacie postupy.
Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú, musia mať všetky strany na všetkých úrovniach energetického projektu neustále prístup k aktuálnym informáciám vo svojom jazyku s využitím terminológie, ktorej bezchybne porozumejú.

Multidisciplinárna tímová práca

Projekty v oblasti ťažby surovín a energetiky väčšinou vyžadujú spoluprácu celej siete odborníkov z najrôznejších odborov, s kvalitným organizačným a jazykovým zázemím.

Prepojenie všetkých zúčastnených strán a dosahovanie ich spoločných cieľov umožňujú práve riadené informačné procesy.

» PRISMA: Umelá inteligencia pre compliance management

» Optimalizácia informačných procesov: Najrýchlejší spôsob dosiahnutia vášho cieľa

Informačný tok od zdroja až do cieľa

Informácie sú ihneď po vytvorení uložené a potom sémanticky prepojené podľa jednotného zdrojového princípu.

Zmeny vykonávané v zariadeniach na prepravu a výrobu sú automaticky a v reálnom čase odosielané do všetkých príslušných systémov. Tým je zaistená aktuálnosť dokumentov pre všetky prevádzky, procesy, školenia i audit.

» PRISMA: Umelá inteligencia pre produkty

Čerpajte z odborných znalostí

Odborníci a používatelia denne získavajú nové skúsenosti a praktické schopnosti.

Vďaka nastaveným procesom spätnej väzby možno následne všetky poznatky využiť na vylepšenie produktov a služieb. Výsledkom je potom relevantnejší a lepšie využiteľný obsah, ktorý je spoľahlivejší, poskytuje vyššiu efektivitu a garanciu dlhodobej použiteľnosti.

» PRISMA pre popredajné služby

Spoľahlivosť predovšetkým

Konzistencia obsahu, jednotné formulácie a univerzálna terminológia prispievajú k rýchlejšiemu porozumeniu a skracujú časovo náročný proces dopytovania.

Pomocou platnej terminológie, zrozumiteľného systému kontroly kvality prekladov a podpory viac než 200 jazykov vám naše riešenia dodajú sebavedomie, ktoré v dnešnom trhovom prostredí potrebujete, i v oblastiach, ktorých jazykom nehovoríte.

» Transit: Rýchlejšie dobývanie nových trhov

» TermStar: Vytvárajte jasné pojmy