Suroviny a energetika

Suroviny a energetika

Rohstoffe & Energie
Rohstoffe & Energie

Bezpečí a garance zdrojů

Poptávka po surovinách a požadavky na energetiku se neustále zvyšují a vytváří tlak na dodavatele, kteří nové zdroje hledají často v místech s extrémními přírodními podmínkami. Kromě externích podmínek a bezpečnostních aspektů, které tyto činnosti obnáší, představují značnou výzvu také čím dál přísnější zákony na ochranu životního prostředí a striktní schvalovací postupy.
Bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, musí mít všechny strany na všech úrovních energetického projektu neustále přístup k aktuálním informacím ve svém jazyce s využitím terminologie, které bezchybně porozumí.

Multidisciplinární týmová práce

Projekty v oblasti těžby surovin a energetiky většinou vyžadují spolupráci celé sítě odborníků z nejrůznějších oborů, s kvalitním organizačním a jazykovým zázemím.

Propojení všech zúčastněných stran a dosahování jejich společných cílů umožňují právě řízené informační procesy.

» PRISMA: Umělá inteligence pro compliance management

» Optimalizace informačních procesů: Nejrychlejší způsob pro dosažení vašeho cíle

Informační tok od zdroje až do cíle

Informace jsou ihned po vytvoření uloženy a poté sémanticky propojeny dle jednotného zdrojového principu.

Změny prováděné v zařízeních pro přepravu a výrobu jsou automaticky a v reálném čase odesílány do všech příslušných systémů. Tím je zajištěna aktuálnost dokumentů pro veškeré provozy, procesy, školení i audit.

» PRISMA: Umělá inteligence pro produkty

Čerpejte z odborných znalostí

Odborníci a uživatelé denně získávají nové zkušenosti a praktické dovednosti.

Díky nastaveným procesům zpětné vazby lze následně veškeré poznatky využít k vylepšení produktů a služeb. Výsledkem je pak relevantnější a lépe využitelný obsah, který je spolehlivější, poskytuje vyšší efektivitu a garanci dlouhodobé použitelnosti.

» PRISMA pro poprodejní služby

Spolehlivost především

Konzistence obsahu, jednotné formulace a univerzální terminologie přispívají k rychlejšímu porozumění a zkracují časově náročný proces dotazování.

Pomocí platné terminologie, srozumitelného systému kontroly kvality překladů a podpory více než 200 jazyků vám naše řešení dodají sebevědomí, které v dnešním tržním prostředí potřebujete, i v oblastech, jejichž jazykem nemluvíte.

» Transit: Rychlejší dobývání nových trhů

» TermStar: Vytvářejte jasná sdělení