Spotřební zboží, maloobchod a turistika

Spotřební zboží, maloobchod a turistika

Einzelhandel & Tourismus
Einzelhandel & Tourismus

Vycházejte vstříc potřebám všech cílových skupin, na všech trzích

Nabídka produktů a služeb v maloobchodu a turistice se neustále a velmi rychle vyvíjí. Náskok před konkurencí získají pouze společnosti, které dokážou informace publikovat nejen rychle, ale hlavně srozumitelně, přehledně a jednoznačně, čímž přilákají a udrží si více návštěvníků svých webových stránek. Klíčová je proto schopnost rychle zareagovat na nové globální požadavky lokalizací obsahu pro specifické potřeby místních trhů.

Porozumějte svým zákazníkům – bez jazykových bariér

Připomínky, komentáře, hodnocení i kritika ze strany vašich zákazníků představují drahocenné zdroje při evaluaci kvality vašich produktů a efektivity vašich služeb.

Díky strojovému překladu můžete ihned porozumět cizojazyčnému obsahu a okamžitě na něj reagovat – buď prostřednictvím systému vytvořeného přímo pro vás, nebo pomocí online služeb, jako jsou DeepL, Google atd.

» STAR MT: Strojový překlad – rychlejší, levnější

» Strojový překlad: Služby MT pro rychlou globální komunikaci

Překládání HTML, XML atd.

Lokalizace internetových stránek představuje jiné výzvy než „tradiční“ projekty zpracovávané v programu Word nebo než klasické DTP projekty: spousta malých souborů, minimum kontextových informací, komplexní hierarchie složek a individuální DTD soubory.

Díky chytře navrženému překladatelskému nástroji můžete zakázku zpracovat efektivně a překlady webových stránek zvládnout bez problémů.

» Transit: Rychlejší dobývání nových trhů

» Překlady: Komunikujte bez jazykových bariér