Potrošniško blago, trgovina na drobno in turizem

Potrošniško blago, trgovina na drobno in turizem

Potrošniško blago, trgovina na drobno in turizem
Potrošniško blago, trgovina na drobno in turizem

Upoštevanje potreb vsake ciljne publike na katerem koli trgu

Obseg izdelkov in storitev v panogah trgovine na drobno in turizma je širok in dinamičen. V prednosti ostanejo podjetja, ki hitreje dosežejo prepoznavnost, okrepijo svojo prisotnost na trgu, na svoje spletne strani privabijo več obiskovalcev in dosežejo višje ocene. Spletne strani, ki naslavljajo posebne potrebe lokalnih trgov in se hitro prilagajajo novim zahtevam na globalni ravni, zagotavljajo ključno prednost.

Premagajte jezikovne ovire, da boste razumeli svoje stranke

Povratne informacije, komentarji, ocene in celo kritike vaših strank so neprecenljivi za ocenjevanje učinkovitosti vaših izdelkov in storitev.

S strojnim prevajanjem lahko takoj preverite vsebino v tujem jeziku in se hitro odzovete – bodisi s prilagojenim sistemom, ki je posebej pripravljen za vas, bodisi prek povezave s spletnimi storitvami, kot so DeepL, Google itd.

» STAR MT: strojno prevajanje – hitrejše in cenejše

» Strojno prevajanje: storitve strojnega prevajanja za hitro globalno komunikacijo

Prevajanje datotek v obliki HTML, XML itd.

Lokalizacija spletnih strani predstavlja drugačne izzive kot prevajanje “klasičnih” projektov v Wordu ali namiznozaložniških programih: številne majhne datoteke, okrnjeno sobesedilo, zapletena hierarhična struktura map in podmap ter različna pravila za strukturiranje dokumentov.

S premišljeno zasnovanim prevajalskim orodjem lahko učinkovito obvladate takšne datoteke in prevode spletnih strani.

» Transit: hitreje osvojite nove trge

» Prevajanje: komuniciranje brez jezikovnih preprek