Spotrebný tovar, maloobchod a turistika

Spotrebný tovar, maloobchod a turistika

Spotrebný tovar, maloobchod a turistika
Spotrebný tovar, maloobchod a turistika

Vychádzajte v ústrety potrebám všetkých cieľových skupín, na všetkých trhoch

Ponuka produktov a služieb v oblasti maloobchodu a turistiky sa neustále a veľmi rýchlo vyvíja. Náskok pred konkurenciou získajú len spoločnosti, ktoré dokážu informácie publikovať nielen rýchlo, ale hlavne zrozumiteľne, prehľadne a jednoznačne, čím prilákajú a udržia si viac návštevníkov svojich webových stránok. Kľúčová je preto schopnosť rýchlo zareagovať na nové globálne požiadavky lokalizáciou obsahu pre špecifické potreby miestnych trhov.

Porozumejte svojim zákazníkom – bez jazykových bariér

Pripomienky, komentáre, hodnotenia i kritika zo strany vašich zákazníkov predstavujú drahocenné zdroje pri evaluácii kvality vašich produktov a efektivity vašich služieb.

Vďaka strojovému prekladu môžete ihneď porozumieť cudzojazyčnému obsahu a okamžite naň reagovať – buď prostredníctvom systému vytvoreného priamo pre vás, alebo pomocou online služieb, ako sú DeepL, Google atď.

» STAR MT: Strojový preklad – rýchlejší, lacnejší

» Strojový preklad: Služby MT pre rýchlu globálnu komunikáciu

Prekladanie HTML, XML atď.

Lokalizácia internetových stránok predstavuje iné výzvy než „tradičné“ projekty spracovávané v programu Word alebo než klasické DTP projekty: množstvo malých súborov, minimum kontextových informácií, komplexná hierarchia zložiek a individuálne DTD súbory.

Vďaka inteligentne navrhnutému prekladateľskému nástroju môžete zákazku spracovať efektívne a preklady webových stránok zvládnuť bez problémov.

» Transit: Rýchlejšie dobývanie nových trhov

» Preklady: Komunikujte bez jazykových bariér