Språktjänster

Språktjänster

Språktjänster

Kommunikation utan språkbarriärer

De som behärskar språken på sina marknader lyckas bäst internationellt. Välöversatt marknadsföringsmaterial som är anpassat till den aktuella marknaden, webbplatser och användardokumentation ger konkurrensfördelar och för dig närmare dina kunder.

Vi har över 600 heltidsanställda språkexperter och ett världsomspännande nätverk av duktiga inhouse-översättare som tar hand om över 70 % av vår totala översättningsvolym. Beroende på språkkombination och specialområde har de hjälp av en grupp noggrant utvalda frilansare. Tack vare intensiva utbildningsprogram och omfattande support kan de våra verktyg på sina fem fingrar och är väl insatta i våra QA-rutiner. Fullständig integrering i IT-infrastrukturen garanterar smidiga och välfungerande processer.

Kort om fördelarna

 • Kort tid till marknad genom globalt tillgängliga resurser
 • Kommunikation perfekt anpassad efter målgruppen tack vare många års erfarenhet av marknad, språk och bransch
 • Skalbara språktjänster från en och samma leverantör
 • Maximal kvalitet genom erfarna språkexperter, kontrollerade processer och välbeprövad teknik

Global erfarenhet

Med dotterbolag i över 30 länder erbjuder våra projektledare, översättare och teknikspecialister sin expertis på plats på den lokala marknaden.

Vi har långvariga relationer med kunder inom en lång rad sektorer och mycket stabila specialistteam. Resultatet är att de erfarenheter och den kunskap vi har samlat på oss tillsammans under årens lopp garanterat kommer till användning.

Kvalitet och effektivitet genom kontrollerade processer

Automatiserade arbetsflöden säkerställer kontrollerade översättningsprocesser och gör att de inblandade slipper enformiga rutinuppgifter.

Vi kombinerar kvaliteten från erfarna språkspecialister med industriella språkprocesser – för dig innebär det att du får väldigt mycket för pengarna.

Rätt verktyg för alla behov

För varje kund och varje projekt använder vi de översättningsverktyg och de processer som är bäst lämpade för det aktuella jobbet.

Det betyder att vi förutom de välbeprövade STAR-produkterna också använder program från andra tillverkare för att kunna tillgodose alla krav, inklusive dina.

MT-tjänster för snabb global kommunikation

Globala marknader, internationella projektteam och världsomspännande support: Efterfrågan på översättningar växer mycket snabbare än vad översättare och språkexperter hinner med. Maskinöversättning (MT) är ett sätt att skapa extra resurser. Det fungerar både som ett stöd för yrkesverksamma översättare, som en hjälp att få ett hum om innehållet i dokument skrivna på ett annat språk (s.k. gisting) eller som helautomatisk översättning av formelartade texter.

Maskinöversättning eller översättningsminne? Statistisk eller neural MT? Det finns inget generellt rätt eller fel, utan gränserna är flytande. Vi kan hjälpa dig att avgöra vilken MT-lösning som passar bäst för dina översättningar, texter och språkkombinationer.

Kort om fördelarna

 • Klara av stora översättningsvolymer genom att få tillgång till extra resurser
 • Hög översättningskvalitet genom kundspecifik upplärning av MT-motorerna
 • Behovsdriven kombination av MT, översättningsminnen och efterredigering
 • Flexibilitet genom konfigurerbara gränssnitt för kundens befintliga MT-system

Nå hög kvalitet med efterredigering

När maskinöversättningen är klar tar redigerarna vid. Våra välutbildade språkexperter går igenom texterna och rättar till eventuella småskavanker.

Med professionellt organiserad granskning i målspråkslandet kan dina egna experter på plats också delta i valideringsprocessen.

Godkända språkpar kan integreras i de befintliga databaserna med översättningsminnen.

Tränad till perfektion med STAR MT

För att se till att MT-systemet är optimerat för dina översättningar utvinner vi det bästa från dina befintliga data.

Vi har över 35 års erfarenhet och under åren har vi utvecklat en utmärkt rutin för att extrahera texter från en rad olika filformat och använda terminologin – även för maskinöversättning.

Systran, DeepL, SmartMATE m.fl.

Använder du redan ett MT-system? Vill du hellre avvakta ett tag med att börja använda STAR MT? Inga problem! Våra verktyg och arbetsflöden är flexibla.

Vi kan också integrera MT-system och tjänster från en rad andra leverantörer, så att bland andra Systran, DeepL och SmartMATE snabbt och lätt blir en del av din översättningsprocess.

Låt marknaden säga sitt

Erfarna granskare i det land där marknaden finns vet bäst vad som krävs för att tillgodose lokala och kulturella krav. Med granskning på plats i målspråkslandet kan du se till att ditt budskap verkligen når fram.

STARs välstrukturerade process för granskning i målspråkslandet integrerar enkelt dina lokala experter i valideringsarbetet. Det gäller även människor som i sitt ordinarie arbete inte har så mycket att göra med översättning och språkprocesser.

Kort om fördelarna

 • Högre kvalitet genom texter anpassade till målgruppen och den tilltänkta marknaden
 • Högre effektivitet genom direktkommunikation med experterna
 • Tillförlitliga processer genom integrering i automatiserade arbetsflöden
 • Kortare tid till marknad genom online-granskning i realtid
 • Segmentspecifika kommentarsfunktioner för korrekturläsare och projektledare
 • Dokumenterad segmenthistorik med jämförelse mellan olika omarbetningar

» CLM WebEdit: Teamwork i realtid

Ordentliga förberedelser är bättre än att behöva göra om och göra rätt

Ju snabbare du tar hänsyn till värdefull input från den lokala marknaden desto bättre är det.

Vi ser till att involvera lokala experter i språk- och terminologiarbetet redan tidigt i processen. På så vis hittar du rätt tonläge för ditt budskap redan från början.

Med ett finger på marknadens puls

Dina lokala experter har full koll på de senaste uttrycken och de senaste branschtrenderna på den aktuella marknaden. Vi ser till att de här erfarenheterna kommer till nytta i översättningsprocessen.

Global korrekturläsning och granskning i realtid

Webbläsarbaserade granskningsverktyg möjliggör global granskning och feedback i realtid. Med rätt behörigheter kan granskarna till och med rätta felen direkt. Då minskar risken för onödiga missförstånd och tidskrävande rättnings- och godkännanderundor.

Använd rätt begrepp för att undvika missförstånd

Företagsspecifik teknisk terminologi är inte bara nyckeln till korrekt och tydlig kommunikation med kunder och anställda, utan är samtidigt en stor och viktig del av företagets profil och identitet.

Vi kan det här med terminologi och du har mycket att tjäna på vår expertis: Terminologiarbete parallellt med översättning av ett projekt? Skapa ny företagsterminologi? Samla och slå ihop befintliga termlistor? Optimera terminologiprocesserna? Vi tillhandahåller anpassat, praktiskt stöd som tillgodoser dina behov.

Kort om fördelarna

 • Tydlig och konsekvent kommunikation med företagsspecifika formuleringar
 • Lägre kostnader för översättning och granskning
 • Skalbara lösningar anpassade till din budget
 • Välbeprövad terminologihantering på global nivå
 • Standardiserat termarbetsflöde genom hela informationsprocessen
 • Längdbegränsningar, förkortningar, otillåtna termer och godkända synonymer som en del av företagsterminologin
 • Möjligt att använda i AI genom ontologier (RDF-tripplar)
 • Skapa slagkraftiga namn på innovativa produkter på alla språk

» WebTerm: Förstå innehåll från hela världen

» STAR CLM: Hantera språkprocesser i hela företaget

» TermStar: Bringa klarhet

Kommunicera effektivt över språkgränserna

Ett lyckat tolkprojekt börjar med att hitta rätt tolk – en som kan ämnet väl, har rätt språkkombination och dessutom kan anpassa sig efter de krav det aktuella uppdraget ställer.

Vi hittar tolkar med rätt förutsättningar för att göra dina möten, konferenser, förhandlingar och presentationer till stora framgångar.

Kort om fördelarna

 • Tjänster och teknik från en och samma leverantör
 • Erfarna, noggrant utvalda tolkar som kommer väl förberedda till uppdraget borgar för maximal kvalitet
 • Ett brett utbud av språkkombinationer och ämnesområden tack vare en stor personalpool av tolkar med lång erfarenhet
 • Heltäckande, kundspecifik projektledning för globala tjänster

Lokalisering av programvara

Releasehantering utan stress

Lokalisering av programvara är så mycket mer än att bara översätta texterna i gränssnittet rakt upp och ner: Man måste kontrollera att texten ryms på skärmen, ändra storleken på dialogelementen, skydda koden, arbeta med texter utan kontext – dessutom i en mängd olika filformat. Det är slutresultatet som är det viktiga. Ett prydligt paket med användargränssnitt, onlinehjälp, dokumentation och webbinarier, tillgängligt i god tid och på samtliga relevanta språk.

I den agila programvaruutvecklingens tidevarv, där cykeltiderna blir allt kortare, är största möjliga automatisering en förutsättning för att lyckas med sina lokaliseringsprocesser.
Dra nytta av vår erfarenhet – vi hjälper dig gärna hela vägen från planering till implementering och genomförande av lokalisering utefter dina behov.

Kort om fördelarna

 • Kortare tid till marknad genom strömlinjeformade processer och integrerade lokaliseringsverktyg
 • Globalt nätverk av lokaliseringsspecialister
 • Kontroll över tid och kostnader med standardiserade, automatiserade lokaliseringsprocesser
 • Digital kontinuitet från utvecklare till användare
 • Konsekvent lokalisering (av användargränssnitt, dokumentation m.m.) från en enda källa
 • Erfarna testteam på respektive marknad
 • Stöd för alla vanliga filformat (.dll, .exe, RC files, XML / HTML / PHP osv.)

» Transit: Erövra nya marknader snabbare

» STAR CLM: Hantera språkprocesser i hela företaget

Dubbning

Det perfekta samspelet mellan bild och ljud

Multimedia och audiovisuella hjälpmedel blir allt vanligare. Inte att undra på – det är ju en utmärkt lösning för att presentera sitt innehåll på ett sätt som gör att kunderna snabbt tar till sig och kommer ihåg informationen. Dessutom kan du anpassa den exakt efter målgruppens förutsättningar. En välkommen bieffekt är att välgjorda multimediaprojekt ofta inspirerar människor att ta reda på mer om produkten.

Den största utmaningen när det gäller multimedia ligger i att använda automatisering för att uppnå global skalbarhet på flera språk.

Vi har ett nätverk av rutinerade partners och språkspecialister och förverkligar dina multimediaprojekt på en rad språk så att de passar flera olika behovsprofiler.

Kort om fördelarna

 • Standardiserade processer för maximal planeringssäkerhet
 • Skalbara kostnader med professionella lösningar, även för verksamheter med begränsad budget, till exempel genom undertextning istället för dubbning
 • Central projektledning för projekt på flera språk
 • Stöd för alla vanliga multimediaformat och standarder
 • Allt du behöver från en och samma leverantör: storyboards, översättning och textanpassning, casting av berättarröster och voice over-inställningar (tidsbundet eller läppsynkroniserat)