Produkter

Produkter

Products

Informationsteknik

GRIPS

Informationshantering

PRISMA for After Sales

Smart Content Services

PRISMA for Compliance

Smart Content Services

STAR CPM

Processhantering

Språkteknik

STAR CLM

Översättningshantering

Transit

Översättning och lokalisering

TermStar

Terminologihantering

WebTerm

Webbaserad terminologi

CLM WebEdit

Webbaserad översättning och granskning

STAR MT

Maskinöversättning

STAR Translate

Maskinöversättning

Skribentstöd

FormatChecker

Datakvalitet