Produkty

Produkty

Products

Informačné technológie

GRIPS

Správa informácií

PRISMA pre popredajné služby

Inteligentná správa obsahu

PRISMA pre compliance management

Inteligentná správa obsahu

STAR CPM

Procesné riadenie

Jazyková technológia

STAR CLM

Správa prekladov

Transit

Preklad a lokalizácia

TermStar

Správa terminológie

WebTerm

Online správa terminológie

CLM WebEdit

Online správa prekladov a revízií

STAR MT

Strojový preklad

STAR Translate

Strojový preklad

Asistent pre autorov dokumentácie

FormatChecker

Kontrola kvality dokumentov