FormatChecker

Datakvalitet

FormatChecker

Datakvalitet
FormatChecker
FormatChecker

Spara tid med korrekt formatering

För att dokument ska gå att återanvända eller redigera måste de vara korrekt formaterade. Med FormatChecker hittar du snabbt vanliga formatfel och gör interaktiva korrigeringar samtidigt som du lär dig hur du kan arbeta effektivare med formatering. När du kör den kompletta kontrollen analyserar FormatChecker dina dokument och förser dig med en utvärdering som du sedan kan använda för att bedöma datakvaliteten hos de dokument du har fått.

Kort om fördelarna

 • Konsekvent och korrekt formatering
 • Snabb bedömning av datakvaliteten i batchläge
 • Minskade kostnader för redigering, översättning och DTP
 • Kortare ledtider och minskade kostnader genom korrigeringar tidigt i processen
 • Förenklad datamigrering
 • Flexibla licensmodeller
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För skribenterna och de tekniska redaktörerna

 • Visning av kritisk formatering och interaktiv korrigering direkt i Word eller FrameMaker
 • Värdefulla tips och bakgrundsinformation om optimeringsmöjligheter
 • Långsiktig inlärningsfunktion för framtida dokument

För DTP-experterna och QA-teamet

 • Mindre jobb när nya layouter ska hanteras (t.ex. konvertering av sidformat eller språk som skrivs från höger till vänster)
 • Optimerade layoutjusteringar för olika språklängder på målspråken (högre grad av automatisering)
 • Bedömning och säkerställande av datakvaliteten hos de levererade dokumenten (godkännande)