FormatChecker

Kontrola kvality dokumentov

FormatChecker

Kontrola kvality dokumentov
FormatChecker
FormatChecker

Úspora času vďaka správnemu formátovaniu

Správne formátovanie dokumentov je pre ich možnosť opätovného využitia a spracovania zásadným faktorom. Pomocou funkcie FormatChecker nájdete najčastejšie chyby vo formátovaní, vykonáte interaktívne korektúry a súčasne sa dozviete, ako môžete optimalizovať váš prístup k formátovaniu. Vďaka kompletnej kontrole zanalyzuje funkcia FormatChecker vaše dokumenty a poskytne vám výpis, podľa ktorého môžete vyhodnotiť kvalitu získaných dokumentov.

Stručný prehľad výhod

 • konzistentné a správne formátovanie
 • rýchla kontrola kvality vďaka systému balíčkov
 • nižšie náklady na publikáciu, preklad a DTP
 • minimalizácia času prípravy a nákladov vďaka včasným opravám
 • jednoduchšia migrácia dát
 • flexibilné licenčné modely
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre autorov a technických redaktorov

 • zobrazenie zásadného formátovania a interaktívne možnosti opráv priamo v programoch Word alebo FrameMaker
 • cenné tipy a širšie informácie o možnostiach optimalizácie
 • funkcia dlhodobého učenia pre tvorbu nových dokumentov

Pre DTP špecialistov a správcov kontroly kvality

 • menej námahy s grafickou prípravou dát (napr. pri konverzii formátov alebo pre jazyky písané sprava doľava)
 • optimalizované úpravy layoutu pre jazyky s rozličnou dĺžkou v cieľovom jazyku (vyššia miera automatického spracovania)
 • hodnotenie a záruka kvality dát dodaných dokumentov (kontrola)