FormatChecker

Kontrola kvality dokumentů

FormatChecker

Kontrola kvality dokumentů
FormatChecker
FormatChecker

Úspora času díky správnému formátování

Správné formátování dokumentů je pro jejich možnost opětovného využití a zpracování zásadním faktorem. Pomocí funkce FormatChecker najdete nejčastější chyby ve formátování, provedete interaktivní korektury a současně se dozvíte, jak můžete optimalizovat váš přístup k formátování. Díky kompletní kontrole zanalyzuje funkce FormatChecker vaše dokumenty a poskytne vám výpis, podle kterého můžete vyhodnotit kvalitu získaných dokumentů.

Stručný přehled výhod

 • konzistentní a správné formátování
 • rychlá kontrola kvality díky systému balíčků
 • nižší náklady na publikaci, překlad a DTP
 • minimalizace doby přípravy a nákladů díky včasným opravám
 • snadnější migrace dat
 • flexibilní licenční modely
 • celosvětová síť podpory (první, druhé i třetí úrovně)

Pro autory a technické redaktory

 • zobrazení zásadního formátování a interaktivní možnosti oprav přímo v programech Word nebo FrameMaker
 • cenné tipy a širší informace o možnostech optimalizace
 • funkce dlouhodobého učení pro tvorbu nových dokumentů

Pro DTP specialisty a správce kontroly kvality

 • méně námahy s grafickou přípravou dat (např. při konverzi formátů nebo pro jazyky psané zprava doleva)
 • optimalizované úpravy layoutu pro jazyky s rozličnou délkou v cílovém jazyce (vyšší míra automatického zpracování)
 • hodnocení a záruka kvality dat dodaných dokumentů (kontrola)