Flyg och försvar

Flyg och försvar

Aerospace / Defense
Aerospace / Defense

Mot högre höjder – med full koll

Projekt inom flygindustri, rymdfart och försvar genomförs av internationella konsortium som samarbetar över lands- och språkgränser. Samtliga inblandade behöver dock ha en standardiserad informationsstruktur och även de som levererar de olika produkterna och komponenterna måste hålla sig till denna struktur. STARs tekniska lösningar och tjänster stöder gemensamma standarder och underlättar samarbetet mellan leverantörer, konsortiumaktörer och kunder. Genom att använda AI i sina produkter underlättar STAR också drift, underhåll och felsökning och snabbar på digitaliseringen.

Digital kontinuitet

  • Synkroniserat datautbyte mellan FoU, reservdelar och teknisk publicering via gränssnitt mot PDM / ERP-system
  • Digital kontinuitet minskar arbetsinsats och tidsåtgång vid insamling och eftersökning av data. Det innebär kortare tid till marknaden och eliminerar risken för kunskapsluckor vid konstruktiva förändringar
  • Föråldringshantering för livscykeln hos delar och komponenter

» GRIPS: Informationsprodukter med stort värde för kunden

Partnersamarbete

  • Informationsstrukturer som till exempel S1000D är standard för dokumentationsprojekt inom flygindustri och försvar
  • GRIPS har stöd för alla vanliga S1000D-versioner. Om det behövs kan informationen registreras, lagras och publiceras automatiskt på semantisk väg i utvalda S1000D-dokumenttyper
  • Med GRIPS Collaboration Portal kan flera olika medlemmar i konsortiet validera, slå samman, administrera och publicera S1000D-datamoduler

Information enligt standard

  • Beroende på projekttyp och kund måste produktinformationen följa olika dokumentationsstandarder som till exempel S1000D eller DITA
  • Med semantik förbereder du informationen så att den blir helt flexibel och tack vare äkta single-sourcing kan flerkanalspublicering och smarta tjänster genereras automatiskt

» Automatiserad produktion i flera kanaler: Information i realtid