Letectvo / obrana

Letectvo / obrana

Aerospace / Defense
Aerospace / Defense

K oblakom – bez obáv

Projekty v oblasti letectva, kozmonautiky a obrany podliehajú medzinárodnému konzorciu, ktoré spolupracuje naprieč krajinami a v mnohých jazykoch. Zadávatelia však vyžadujú štandardizovanú štruktúru informácií, ktorá musí byť kompatibilná s ich súčasnými produktami a komponentami. Technológie a služby STAR podporujú bežne používané štandardy a uľahčujú spoluprácu s dodávateľmi, partnerskými spoločnosťami aj so zákazníkmi. Technológie STAR využívajúce umelú inteligenciu uľahčujú celý proces prevádzky, údržby a riešenia problémov s produktami a tiež urýchľujú celý proces digitalizácie.

Digitálna kontinuita

  • Synchronizovaná výmena dát medzi koncepciou a vývojom, správou náhradných dielov a technickou dokumentáciou prostredníctvom napojenia na PDM / ERP systémy.
  • Digitálna kontinuita výrazne uľahčuje vyhľadávanie a zber dát, skracuje tak čas potrebný na uvedenie produktu do prevádzky a pokrýva tiež informačné rozdiely v prípade koncepčných zmien.
  • Služba správy zastarávania po celý čas životnosti dielov a súčastí.

» GRIPS: Informačné produkty s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka

Spolupráca s partnermi

  • Štandard štruktúry dát vyžadovaný pre dokumentačné projekty v oblasti letectva a obrany je S1000D.
  • GRIPS podporuje všetky bežné verzie S1000D. V prípade potreby možno informáciu sémanticky zaznamenať, uložiť a automaticky upraviť na vybraný podsúbor S1000D.
  • Vďaka portálovému riešeniu GRIPS Collaboration Portal možno overiť, agregovať, spravovať i publikovať dátové moduly v štandarde S1000D pre rozličných zákazníkov rôznymi partnerskými spoločnosťami.

Informačné štandardy

  • Podľa typu projektu a zákazníka môže byť dodanie produktovej informácie požadované v rôznych dokumentačných štandardoch, napr. S1000D alebo DITA.
  • Vďaka princípu sémantiky môžete informáciu plne flexibilne upravovať: prostredníctvom publikovania z jedného zdroja možno automaticky generovať viackanálové publikácie a chytré služby.

» Automatická viackanálová produkcia informácií: Informácie v reálnom čase