Letectví / obrana

Letectví / obrana

Aerospace / Defense
Aerospace / Defense

K oblakům – bez obav

Projekty v oblasti letectví, kosmonautiky a obrany podléhají mezinárodnímu konsorciu, které spolupracuje napříč zeměmi a v mnoha jazycích. Zadavatelé však vyžadují standardizovanou strukturu informací, která musí být kompatibilní s jejich stávajícími produkty a komponentami. Technologie a služby STAR podporují běžně používané standardy a usnadňují spolupráci s dodavateli, partnerskými společnostmi i se zákazníky. Technologie STAR využívající umělou inteligenci usnadňují celý proces provozu, údržby a řešení potíží s produkty a také zrychlují celý proces digitalizace.

Digitální kontinuita

  • Synchronizovaná výměna dat mezi koncepcí a vývojem, správou náhradních dílů a technickou dokumentací prostřednictvím napojení na PDM / ERP systémy.
  • Digitální kontinuita výrazně usnadňuje vyhledávání a sběr dat, a tím zkracuje dobu nutnou pro uvedení produktu do provozu a také pokrývá informační rozdíly v případě koncepčních změn.
  • Služba správy zastarávání po celou dobu životnosti dílů a součástí.

» GRIPS: Informační produkty s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka

Spolupráce s partnery

  • Standard struktury dat vyžadovaný pro dokumentační projekty v oblasti letectví a obrany je S1000D.
  • GRIPS podporuje všechny běžné verze S1000D. V případě potřeby lze informaci sémanticky zaznamenat, uložit a automaticky upravit na vybranou podsadu S1000D.
  • Díky portálovému řešení GRIPS Collaboration Portal lze ověřit, agregovat, spravovat i publikovat datové moduly ve standardu S1000D pro rozličné zákazníky různými partnerskými společnostmi.

Informační standardy

  • Podle typu projektu a zákazníka může být dodání produktové informace požadováno v různých dokumentačních standardech, např. S1000D nebo DITA.
  • Díky principu sémantiky můžete informaci naprosto flexibilně upravovat: prostřednictvím publikování z jednoho zdroje lze automaticky generovat vícekanálové publikace a chytré služby.

» Automatická vícekanálová produkce informací: Informace v reálném čase