Luxusní zboží

Luxusní zboží

Luxusgüter
Luxusgüter

Dokonalost a styl

Pojem luxusní neznamená pouze vysoce kvalitní produkty, ale také výjimečnou značku: silná značka dokáže využít kombinaci produktu, designu a image a transformovat je do unikátní prodejní nabídky.
Stejně tak jako záleží na vzhledu produktů, musí i marketingové materiály vynikat mezi ostatními produkty a používat vybranou mluvu.
Společně s tónem hlasu a stylem vhodně zvoleným pro cílový trh a zákaznický segment hraje klíčovou roli při utváření unikátní terminologie a identity značky také firemní slovník.

Řízené procesy pro kreativní svobodu

Úspěšný globální marketing s vysokou regionální diverzitou dokáží umožnit pouze takové procesy, které jsou automatizované, ale současně dostatečně flexibilní pro zohlednění specifik konkrétní země či regionálního trhu.

Díky tomu můžete mít vše pod kontrolou bez nutnosti omezovat svoji lokální marketingovou strategii.

» STAR CLM: Firemní správa jazykových procesů

» Optimalizace informačních procesů: Nejrychlejší způsob pro dosažení vašeho cíle