Luxusný tovar

Luxusný tovar

Luxusgüter
Luxusgüter

Dokonalosť a štýl

Pojem luxusný neznamená len vysoko kvalitné produkty, ale aj výnimočnú značku: silná značka dokáže využiť kombináciu produktu, dizajnu a imidžu a transformovať ich do unikátnej predajnej ponuky.
Rovnako ako záleží na vzhľade produktov, musia i marketingové materiály vynikať medzi ostatnými produktami a používať vyberaný jazyk.
Spoločne s tónom hlasu a štýlom vhodne zvoleným pre cieľový trh a zákaznícky segment hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní unikátnej terminológie a identity značky tiež firemný slovník.

Riadené procesy pre kreatívnu slobodu

Úspešný globálny marketing s vysokou regionálnou diverzitou dokáže umožniť len také procesy, ktoré sú automatizované, ale súčasne dostatočne flexibilné pre zohľadnenie špecifík konkrétnej krajiny či regionálneho trhu.

Vďaka tomu môžete mať všetko pod kontrolou bez nutnosti obmedzovať svoju lokálnu marketingovú stratégiu.

» STAR CLM: Firemná správa jazykových procesov

» Optimalizácia informačných procesov: Najrýchlejší spôsob dosiahnutia vášho cieľa

Myslite globálne, revidujte lokálne

Každý lokálny obchodník pozná miestne a kultúrne požiadavky svojej krajiny najlepšie. Vďaka jednoduchému a používateľsky prívetivému systému revízií v cieľovej krajine môžete priamo zohľadniť znalosti vašich obchodných zástupcov kdekoľvek na svete.

Vaše preklady i terminológia budú vyhovovať vkusu vášho cieľového publika.

» CLM WebEdit: Tímová práca v reálnom čase

» Revízie v cieľovej krajine: Vylaďte sa na cieľový trh