Vývoj obsahu

Vývoj obsahu

Informationserstellung

Komunikačné technológie

Porozumenie produktu je kľúčom k pozitívnej zákazníckej skúsenosti. Informačné balíčky na mieru pomáhajú vašim zákazníkom maximálne využívať vaše inovácie, prispievajú k vernosti značke a súčasne znižujú vyťaženosť technickej podpory.

Dokumentačné procesy, ktoré najčastejšie nadväzujú na vývoj produktov a prototypov, predstavujú pre technických redaktorov, vývojárov a produktových manažérov mnoho výziev: termín uvedenia na trh, spracovanie otázok, sledovanie koncepčných revízií, zmeny na poslednú chvíľu. Previazanosť procesov jednotlivých špecializovaných oddelení komplikuje plánovanie zdrojov, ktoré sa následne len ťažko vyhýba kapacitným výkyvom a špičkám.

Skúsenosti našich redakčných tímov vychádzajú z dlhodobej spolupráce so stredne veľkými podnikmi i nadnárodnými korporáciami. Technický základ spočíva v sémantickej správe obsahu informácií z jedného zdroja pomocou prepojovacej technológie, v dialógu s produktovými platformami, v 3D modelovaní a vo viackanálovej publikácii.

Stručný prehľad výhod

 • dodržanie termínu uvedenia produktu na trh
 • kratší čas editácie
 • uľahčenie práce vašim zamestnancom a porovnanie kapacitných výkyvov
 • využívanie najnovších informačných technológií v oblasti služieb (Editing 4.0)
 • vyššia flexibilita pri tvorbe technického obsahu prebiehajúca súčasne a v koordinácii s vývojom produktových súčastí
 • zrozumiteľné informácie z jedného zdroja
 • redaktori s pokročilými skúsenosťami s prácou s textom, obrázkami i multimédiami (dizajn okien)
 • spoľahlivejšie plánovanie

Optimalizujte raz, využívajte znova a znova

Technická dokumentácia nie je žiadne umelecké dielo. Technická literatúra vyžaduje jasné, jednotné a striktne dané formulácie, žiadne kvetnaté a štylisticky zaujímavé formulácie. Jedine tak možno zaistiť, že cieľový čitateľ plne porozumie a správne využije technické informácie. To bude užitočné nielen pre vašich zákazníkov, ale zvýšite tiež právnu bezpečnosť svojej technickej dokumentácie.

Naši experti vedia, ako zostaviť správne a najvhodnejšie formulovaný text s ohľadom na cieľovú skupinu. Súčasne budete mať neustále prehľad o celom procese a záruku, že váš obsah bude optimálne preložený a bude dobre fungovať s vyhľadávačmi aj digitálnymi asistentmi.

Stručný prehľad výhod

 • zníženie nákladov na preklad vďaka optimálnemu využívaniu systémov prekladovej pamäte a strojového prekladu
 • efektívna správa zmien
 • rýchlejšie výsledky vyhľadávania
 • výrazné výhody pre internetové stránky (SEO)
 • príprava pre jazykovú produkciu alebo komunikačných asistentov
 • dlhodobý prínos pri redakcii budúcich projektov

Obrázky miesto slov

„Obrázok je viac než tisíc slov“ – táto veta zaznela už pred storočím a aj dnes platí viac než kedykoľvek predtým. Obrázky, grafika a animácia sú dôležitými nositeľmi informácie a tvoria nevyhnutnú súčasť technickej dokumentácie: profesionálna 3D animácia dokáže proces vystihnúť lepšie než stohy popísaného papiera.

Aby sme mohli vytvárať ilustrácie, animácie a virtuálne 3D modely (digitálne dvojičky) za dostupnú cenu, je nutné mať k dispozícii plne funkčné napojenie na vývojárske nástroje (3D CAD / PDM). Vďaka optimálnemu a synchronizovanému využívaniu grafických nástrojov a ilustrovania dokážeme zaručiť rýchle výsledky.

Využite skúsenosti našich expertov – či už potrebujete zasvätiť do tajov vizualizácie, alebo skúmate, ako uviesť rýchlo svoj produkt na trh, bez ohľadu na počet ilustrácií, ktoré bude obsahovať.

Stručný prehľad výhod

 • profesionálne vizualizácie komplexných technológií
 • animované funkčné schémy, 3D zobrazenia, inštruktážne a školiace modely alebo kompletné 3D katalógy náhradných dielov z jediného informačného zdroja
 • synchronizovaná funkcia s aplikáciami na úpravu obrazových dát
 • dodatočné zdroje pre spracovanie kompletných projektov ilustrácií
 • digitálna jednotnosť pre 3D informácie (vývoj, produktová komunikácia, popredajné služby)
 • automatické aktualizácie vizualizácií v prípade vzhľadových zmien
 • lepšia výmena obrazových súborov vďaka používaniu štandardných digitálnych obrazových formátov

Tajomstvo kombinácie a súhry

Čas sú peniaze, hovorí sa, a toto platí aj pre spotrebiteľov technických informácií. Zatiaľ čo montáž náhradného dielu môže byť ťažko opísateľná slovami, z krátkeho videa to príjemca pochopí rýchlo a jednoducho. Ďalším z príjemných vedľajších účinkov multimediálnych projektov je zvyšovanie motivácie učiť sa nové veci.

Multimédiá pre globálne trhy? Zásadnou požiadavkou na rýchlu a cenovo dostupnú lokalizáciu multimediálnych produktov pre najrôznejšie trhy je počítačom podporovaná synchronizácia obrazu, textu a zvuku.

Naše tímy čerpajú z bohatých skúseností z už realizovaných projektov pre rôznych zákazníkov a vedia, kedy je v technickej dokumentácii najlepšie použiť audio a video, a kedy naopak nie. Vďaka tomu vám namiešame zmes multimediálnej a „konvenčnej“ technickej dokumentácie v tom najlepšom pomere.

Stručný prehľad výhod

 • včasná a používateľsky prívetivá distribúcia obsahu (napr. pre rečový výstup alebo komunikačných asistentov)
 • práca so štandardizovanými multimediálnymi riešeniami a procesmi
 • interné kompetenčné multimediálne centrum STAR s globálnou sieťou technických špecialistov (napr. dabéri, špecialisti na transkreáciu, webdizajnéri, SEO konzultanti, dialóg dizajnéri, testeri)
 • podpora pre všetky bežne používané zákaznícke platformy
 • všetky prvky multimediálnych projektov dostupné z jediného zdroja