Övergångsstöd

Övergångsstöd

Change Management

Det snabbaste sättet att nå dina mål

Med över 35 års praktisk erfarenhet känner vi varenda del av informationslivscykeln utan och innan. Vi vet allt om vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att lyckas. Genom att erbjuda redigerings- och språktjänster under lång tid har vi utvecklat globalt etablerade processer och standardprodukter som vi kompletterar med kundspecifika, praktiska systemlösningar. Vi fokuserar på den övergripande processen och hjälper dig att ta fram en hållbar informationsstrategi.

Kort om fördelarna

 • Globala, praktiska lösningar för hela informationskedjan
 • Flexibla arbetsprocesser redo att ta med in i framtiden
 • En partner för systemlösningar, processautomatisering och innehållsrelaterade tjänster
 • Lösningar som har implementerats globalt och visat goda resultat vid utvärdering
 • Skräddarsydda konsulttjänster
 • Kundspecifika, konfigurerbara standardarbetsflöden för alla informationsprocesser (inklusive användarfeedback)

Know-how som drivkraft

Om användarna ska ha maximalt utbyte av verktygen måste de kunna använda dem på rätt sätt. Utbildningar anpassade efter din målgrupp och kundspecifik support skapar rätt förutsättningar för lyckade systemlanseringar och att alla är med på tåget redan från början.

Våra utbildningsteam har världen som arbetsfält och har många års erfarenhet av kundspecifika uppdrag. Dina anställda får praktiska erfarenheter som de omedelbart kan använda i sitt arbete.

Kort om fördelarna

 • Snabb systemimplementering för snabb produktivitet
 • Målanpassat lärande genom praktisk utbildning
 • Kontinuerlig utveckling av användarkompetensen
 • Kurser och utbildningar över hela världen på många olika språk

Användargrupper

 • Produktspecifika användargrupper för att dela erfarenheter med användare från andra företag
 • Feedback från användare för den fortsatta produktutvecklingen

Alltid vid din sida – oavsett när och till vad du behöver oss

Det spelar ingen roll vilken STAR-produkt eller lösning du använder, vi har alltid ett globalt team av specialister redo att rycka in och hjälpa till med underhåll och support. STARs supportorganisation tillhandahåller första-, andra- och tredjenivåsupport.

Erfarna supportspecialister vid våra lokala STAR-kontor hjälper slutanvändarna på deras egen marknad och på deras eget språk i ärenden på första supportnivån. Andra- och tredjenivåsupport organiseras centralt och finns på tyska, engelska, franska och italienska. Supportfrågor ställs, bearbetas och spåras i JIRA, STAR Service Desks system för supporthantering.

Kort om fördelarna

 • Skräddarsydda servicenivåavtal
 • Global, praktikbaserad support på plats, på slutanvändarens eget språk
 • Central hantering och övervakning av dina supportfrågor
 • Korta responstider och snabb felsökning
 • Standardiserade supportprocesser inklusive eskaleringsnivåer och en krisplan
 • Garanterad driftsäkerhet med SaaS (programvara som en tjänst) i kombination med IaaS (infrastruktur som en tjänst)