Innehållsutveckling

Innehållsutveckling

Informationserstellung

Kommunikationsteknik

Produktförståelse förbättrar kundupplevelsen. Anpassade informationspaket hjälper dina kunder att få ut det mesta av dina innovationer, ökar märkeslojaliteten och minskar behovet av support.

Dokumentationsprocesserna, som ofta hamnar efter produktutveckling och prototyptillverkning, innebär en mängd olika utmaningar för teknikinformatörer, utvecklare och produktansvariga: Tid till marknad, frågor till tekniska experter, övervakning av förändringar i konstruktionen och ändringar i sista minuten. Samordningen av processerna mellan de olika specialistavdelningarna gör resursplaneringen svårare, vilket i sin tur innebär att det är mycket svårt att undvika kapacitetstoppar.

Våra skribentteam har erfarenhet som bygger på långvarigt samarbete med medelstora företag och globala storföretag. Den tekniska grunden utgörs av semantisk hantering av innehåll baserat på single source-information med länkningsteknologi, dialog med produktplattformar, 3D-modellering och publicering i flera kanaler.

Kort om fördelarna

 • Lättare att klara målen för tid till marknad
 • Kortare redigeringstider
 • Minskar arbetsbördan för dina resurser och jämnar ut kapacitetstoppar
 • Tillgång till den senaste informationstekniken med tjänster (Redigering 4.0)
 • Ökad flexibilitet genom att det tekniska innehållet skapas parallellt med utvecklingen av produktkomponenterna
 • Heltäckande single-sourcing
 • Skribenter med specialkunskaper inom text, bild och multimedia (dialogdesign)
 • Tillförlitligare planering

Optimera en gång, dra nytta av det gång på gång

Teknisk dokumentation når inga litterära höjder. Istället bygger teknikinformation på tydliga, konsekventa och bestämda formuleringar – en milsvid skillnad jämfört med skönlitteraturens och poesins språk som är fyllt med synonymer och stilistiska krumsprång. Syftet med den strikta och hårt reglerade stilen är att målgruppen snabbt ska förstå och kunna använda informationen på rätt sätt. Det gynnar inte bara dina kunder, utan också dig som producent eftersom rättssäkerheten hos din tekniska dokumentation stärks.

Våra experter vet hur man sammanställer en välformulerad text som passar den aktuella målgruppen. Samtidigt behåller du överblicken över hela processen och kan vara säker på att ditt innehåll även levererar optimala resultat vid översättning och när det används i sökmotorer och digitala assistenter.

Kort om fördelarna

 • Minskade översättningskostnader genom optimalt utnyttjande av översättningsverktyg och maskinöversättning
 • Effektiv revisionshantering
 • Snabbare sökresultat
 • Stora fördelar för webbplatser (sökmotoroptimering)
 • Förberedelse för språkproduktion eller kommunikationsassistenter
 • Långsiktiga effekter på redigeringen av efterföljande projekt

Bilder istället för ord

Talesättet att ”en bild säger mer än tusen ord” har funnits i närmare hundra år och är idag aktuellare än någonsin. Bilder, grafiker och animeringar är viktiga informationsmedier och oumbärliga beståndsdelar i så gott som all teknisk information. En proffsig 3D-animering beskriver en process betydligt bättre än en massa text.

För att kunna skapa illustrationer, animeringar och virtuella 3D-modeller (digitala tvillingar) på ett kostnadseffektivt sätt krävs sömlösa övergångar till källsystemen från utvecklingsprocessen (3D CAD / PDM). Om både illustrationsprocessen och de grafiska verktygen är perfekt avstämda mot varandra går det att nå snabba arbetsresultat.

Dra nytta av våra experters erfarenhet – oavsett om du är ute efter en grundkurs i visualisering eller om du snabbt vill få ut ett material med många illustrationer på marknaden.

Kort om fördelarna

 • Proffsig visualisering av komplex teknik
 • Animerade funktionsdiagram, 3D-renderingar, instruktioner och utbildningsmodeller eller kompletta reservdelskataloger i 3D från en och samma leverantör
 • Synkroniserat arbete med bildredaktörer
 • Ytterligare resurser för att implementera omfattande illustrationsprojekt
 • Digital konsekvens för 3D-information (utveckling, produktkommunikation och eftermarknad)
 • Automatiska uppdateringar av visualiseringarna om designen ändras
 • Bättre utbyte av bilddata genom användning av standardbilddataformat

En väl avvägd blandning

Tid är som bekant pengar och det gäller definitivt för de tilltänkta användarna av den tekniska dokumentationen. Det kan vara svårt att beskriva med ord hur man ska sätta dit en reservdel. Däremot behövs det bara en kort videosnutt för att visa exakt hur det går till. En värdefull bieffekt är att den som tittar och lyssnar på ett välgjort multimediaavsnitt ofta blir sugen på att lära sig mer.

Multimedia för globala marknader? En mycket viktig förutsättning för snabb och kostnadseffektiv lokalisering av multimediaprodukter för olika marknader är datorstödd synkronisering av bild, text och ljud.

Våra projektteam har samlat på sig erfarenheter från en lång rad olika kundprojekt och vet exakt var i den tekniska dokumentationen det är bäst att integrera video och ljud – och var det är bäst att låta bli. För dig innebär det en effektiv blandning av multimedia och traditionell teknisk dokumentation.

Kort om fördelarna

 • Användarvänlig och tidsoptimerad spridning av innehållet (t.ex. för uppläsning eller kommunikationsassistenter)
 • Användning av standardiserade multimedialösningar och processer
 • STAR-internt multimediakompetenscentrum med ett globalt nätverk av tekniska specialister (t.ex. röstskådespelare för dubbning, transcreation-skribenter, webbdesigners, SEO-specialister, dialogdesigners och testare)
 • Stöd för alla vanliga plattformar som används av slutkunder
 • Alla tänkbara aspekter av multimediaprojektet från en och samma leverantör