STAR Translate

Maskinöversättning

STAR Translate

Maskinöversättning
STAR Translate

Ger dig snabbt ett begrepp om vad det handlar om, till ett rimligt pris

Globala marknader, internationella projektteam, världsvid support och kommunikationskanaler på flera språk? Det behövs inte alltid perfekta översättningar. I många fall räcker det med en grovöversättning för att göra materialet begripligt – ta fram kontentan av det – och det kan då göras i realtid. STAR Translate använder alla språkresurser som står till buds för att leverera bästa möjliga översättning på kortast möjliga tid.

Kort om fördelarna

 • Översättningar med hjälp av interna och externa källor (MT, TM, terminologi) – allt i ett enda användargränssnitt på nätet
 • Godkända översättningar från företagets översättningsminne och termdatabas
 • Maskinöversättning från särskilt upptränade översättningsmotorer (STAR MT) eller med hjälp av externa leverantörer (DeepL, Google, Microsoft Translator, etc.)
 • Översätt enskilda texter genom att kopiera och klistra in eller hela dokument genom att dra och släpp
 • Högsta möjliga integrering i alla företagsmiljöer
 • Flexibla licensmodeller (on-site, flytande, IaaS och SaaS)
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För hela personalen

 • Snabb grovöversättning av enskilda texter eller hela dokument
 • Högsta möjliga översättningskvalitet genom att alla tillgängliga källor används
 • Bra översättningar av både facktexter och texter av mer allmän karaktär
 • Frågor om företagsspecifika formuleringar och specialtermer på alla språk
 • Hänsyn tas till internt språkbruk

För språkfolket

 • Snabb åtkomst till resurser för internt språkbruk
 • Ytterligare fördelar för översättningar och termarbete
 • Ökad medvetenhet om språktjänster och språkkunskaper inom företaget
 • Övergripande feedback på hur verktyget används och på översättningens kvalitet

För IT-folket

 • Modulär struktur för flexibel storlek och integrering på valfri nivå (inhouse-lösning eller hosting)
 • Sömlös integrering med företagets hemsida genom utförliga egna val för användargränssnittet
 • Stöd för autentiserings- och auktoriseringsmekanismer (enkel inloggning)
 • Detaljerade rapporter för att identifiera toppar och användardata
 • Kontrollerade gateways för externa MT-leverantörer, som t.ex. DeepL, Google, Microsoft Translator, etc.
 • Integrering med tredjepartsapplikationer via REST API

Sökningar i bakgrunden för termer i STAR Translate