MindReader

Skribentstöd

MindReader

Skribentstöd
MindReaderMindReader
MindReader

Textminne för snabbt och konsekvent skrivande

När tekniska skribenter producerar nytt innehåll eller uppdaterar sådant som redan finns, måste de i regel formulera sig så enhetligt som möjligt och följa företagets styleguides. MindReader hjälper skribenten genom att komma med förslag i form av redan godkända texter från befintliga dokumentdatabaser och dessutom visa den aktuella kontexten. Det innebär att skribenten kan använda konsekventa formuleringar direkt och slipper rättningar och omarbetningar längre fram.

Kort om fördelarna

 • Lätt att följa riktlinjer för skrivande
 • Konsekvent formulering av identiskt innehåll (färre varianter)
 • Enhetlig användning av företagsspecifik terminologi redan när källtexten börjar skrivas
 • Minskade översättningskostnader tack vare fler föröversatta segment
 • Flexibla licensmodeller
 • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)

För skribenterna

 • Support integrerat i skrivmiljön
 • Snabb och enkel återanvändning av situationsanpassade meningar eller hela stycken
 • Terminologikontroll i källspråket (lätt att upptäcka sådant som otillåtna termer)
 • Effektivare skrivande när fokus ligger på innehållet

För de kvalitetsansvariga

 • Konsolidering och standardisering av dokumentation
 • Garanterad automatisk termkontroll på samtliga språk
 • Smidigt åtgärdande av varianter och termfel
 • Minskar behovet av ytterligare QA-processer längre fram