MindReader for Outlook

Mejlstöd

MindReader for Outlook

Mejlstöd
MindReader for OutlookMindReader for Outlook
MindReader for Outlook

Skriv mejl lika snabbt som du pratar

Att skriva och svara på mejl är en stor del av arbetsdagen för de flesta av oss. Många prognoser pekar på att mängden företagsrelaterade mejl kommer att öka ännu mer de kommande åren.

MindReader är ett tilläggsprogram för Microsoft Outlook som underlättar ditt skrivande genom att visa förslag på formuleringar som du redan har använt i tidigare mejl. Det ger dig möjlighet att beta av mejlberget snabbare och att uttrycka dig konsekvent.

MindReader for Outlook i korthet

Kort om fördelarna

  • Minskad tidsåtgång för mejlkorrespondens tack vare automatiska textförslag
  • Kommunikation med högre kvalitet tack vare konsekventa och etablerade formuleringar
  • Effektiv sökning efter liknande innehåll
  • Självlärande förslagsdatabas som inte kräver något underhåll
  • Kan användas direkt utan att ändra arbetsrutinerna i Outlook
  • Världsomspännande supportorganisation (första, andra och tredje nivån)