Samarbeten

Samarbeten

Samarbeten

tecteam är en kompetent tjänsteleverantör av allt som rör teknisk kommunikation. Vid rådgivningen analyserar vi dokument och processer, definierar mål och tillvägagångssätt och skapar koncept för strukturering, modularisering och väljer nyckelord för innehållet. Det gäller även för skapande och hantering av redaktionella system.

tecteam skapar teknisk dokumentation, följer redaktionella processer och översättningsprocesser, skapar redaktionella riktlinjer och utför riskanalyser. De möjligheter för vidareutbildning som uppstår genom detta hanteras av tecteam själva. tecteam Bildungsinstitut är marknadsledande inom utbildning och fortbildning av tekniska redaktörer

PANTOPIX står för smarta lösningar inom teknisk kommunikation. Med många års erfarenhet hjälper vi företag att optimera sina informationsprocesser och säkerställa maximalt mervärde för digitala data. Vi har en nära dialog med våra kunder och vägleder dem genom en analys av den befintliga processen, genom utvecklingen av nya koncept och i introduktionen och integrationen av nya system, metoder och verktyg.