STAR CLM – upravljanje korporativnega jezika

Upravljanje jezikovnih procesov na korporativni ravni

Časovni in finančni pritiski na področju jezikovnih storitev in na prevajalske oddelke so vse večji. Hkrati so vse višje zahteve po preglednosti in varnosti procesov – tudi za zelo kratke prevode.

STAR CLM zmanjša obseg vaših administrativnih nalog in povezuje vse, ki sodelujejo v opredeljenih procesih. Ničesar ne prepušča naključju. Zaposleni morajo ukrepati, samo kadar so potrebni njihova znanja in izkušnje. Rešeni so bremena enoličnih, rutinskih nalog in se znova lahko osredotočajo na svoje temeljne naloge.

Delo v mreži z uporabo portalov CLM

Upravljanje jezikovnih procesov na korporativni ravni povezuje številne udeležence, ki lahko ne glede na svojo lokacijo hitro zaključijo jezikovne projekte. Pri upravljanju korporativnega jezika morajo vsi udeleženci imeti zagotovljen hiter in preprost dostop do njim namenjenega dela mreže, in sicer ne glede na njihovo lokacijo.
Portal CLM, ki je dostopen prek spletnega brskalnika, vsaki skupini uporabnikov omogoča dostop po meri, da lahko učinkovito opravljajo svoje naloge.

 • Za naročnike: naročila za prevode lahko oddate v portalu za naročnike in si zagotovite pregled nad naročili v delu in zaključenimi naročili.
 • Za projektne vodje: v portalu za projektno vodenje lahko upravljate matične podatke, nadzirate potek projektov in ukrepate, če je to potrebno.
 • Za dobavitelje: notranji in zunanji dobavitelji prek portala za dobavitelje prejmejo delovne pakete in vse druge potrebne informacije.

Nadzor nad zmogljivostmi, proračunom in arhiviranjem

Prilagodljivi standardni moduli z možnostjo konfiguriranja omogočajo načrtovanje zmogljivosti, pripravo proračunov in arhiviranje.

 • Nadzor nad zmogljivostmi: Modul za upravljanje zmogljivosti KMAT analizira delovne profile vaših dobaviteljev, delovne obremenitve in roke. Tako vam omogoča optimizacijo virov.
 • Nadzor nad proračunom: Podatkovna baza naročil (ADB) omogoča zanesljivo načrtovanje proračuna s popolnim nadzorom nad stroški. Omogoča podrobno izdelavo poročil in pripravo zahtevnih analiz, prilagojenih potrebam strank.
 • Nadzor nad arhiviranjem: Modul DDHM samodejno arhivira dokumente in omogoča vnovičen dostop do njih prek spleta z možnostjo iskanja po celotnem besedilu z uporabo metapodatkov in podatkov o uporabnikih.

Preprosta vključitev v obstoječo arhitekturo informacijske tehnologije

Upravljanje korporativnega jezika znotraj arhitekture informacijske tehnologije ni samostojno. Vgraditi ga je namreč treba v specifično okolje podjetja.
STAR CLM je mogoče preprosto vključiti v obstoječo informacijsko tehnologijo zaradi prilagodljivih vmesnikov, izboljšane možnosti konfiguriranja in programskega vmesnika.

 • Neposredna izmenjava podatkov za prevod, metapodatkov in podatkov o naročilih s sistemi za upravljanje vsebin (CMS) ali računovodskimi programi (npr. SAP) z uporabo avtomatiziranih vmesnikov ali možnosti „hot folder“
 • Podpora za vaše mehanizme preverjanja pristnosti in pooblaščanja (npr. dejavni imenik, LDAP, preverjanje pristnosti programa Windows, vstopnice SAP) z izjemno prilagodljivo preslikavo vlog za enkratni vpis
 • Neposredna vključitev v sisteme drugih ponudnikov z uporabo programskega vmesnika (API)

Preverjena jezikovna tehnologija kot gonilna sila

Za najboljše rezultate pri projektu kot celoti ter za povečanje produktivnosti je potrebna visoka zmogljivost v vsakem koraku procesa. To pomeni, da mora vsakemu jezikovnemu strokovnjaku nuditi podporo idealno delovno okolje:

 • Pomnilniki prevodov – Transit NXT za prevajanje, lokalizacijo, predprevod ter zagotavljanje kakovosti pri vseh projektih in za vse oblike datotek
 • Vgrajeno upravljanje terminologije – TermStar NXT vključno s standardiziranimi orodji za odobritev terminologije
 • Orodje za spletno revidiranje STAR WebCheck omogoča pregledovanje in odobritev besedil v realnem času
 • Podpora pri tvorjenju besedil in upravljanju terminologije na spletu – MindReader in WebTerm zagotavljata dosledna besedila in enotno korporativno terminologijo v vseh jezikih
 • Vgrajeni najboljši strojni prevajalniki – prilagojeni specifičnim projektom

Hiter pregled prednosti za vas

 • Učinkovitejše delo s samodejnim izvajanjem rutinskih opravil
 • Preprosta vključitev udeležencev v proces prek spletnih portalov
 • Varnost zaradi popolnega ravnovesja med standardiziranimi in prilagodljivimi vsebinami
 • Obsežna vključitev v vsako arhitekturo informacijske tehnologije
 • Naložba v prihodnost zaradi standardiziranih zasnov in odprte arhitekture

Standardizirana prilagodljivost: moduli in storitve

STAR CLM zagotavlja zanesljivost standardne rešitve z največjo mero prilagodljivosti. Preverjene standardne module z možnostjo konfiguriranja in standardne storitve je mogoče razširiti z dodatnimi moduli, po meri prilagojenimi strankam.
S platformo CLM že danes obvladate vse scenarije in ste pripravljeni na zahteve, ki jih bo prinesla prihodnost.

Delovni proces brez kompromisov

Delovni procesi, prilagojeni strankam, povezujejo in nadzorujejo module ter storitve sistema STAR CLM.
STAR CLM podpira vzporedno delovanje poljubnega števila delovnih procesov – najboljši proces za vsak projekt.