GRIPS – Dodana vrednost

Informacija kot strateški vir

Varnost informacij, industrija 4.0, masovni podatki, kognitivno računalništvo, internet stvari, strategije vsebine, uporabniška izkušnja – popularna gesla, ki imajo nekaj skupnega: informacijo vrednotijo kot strateški vir. Njihov skupni slogan bi lahko bil: „Informacije so nova nafta.“
Podatke in informacije je treba – tako kot nafto – uporabljati učinkovito in trajnostno naravnano ter z njimi hkrati upravljati na varen način, da bi zagotovili osnovo za rast v prihodnje in ustvarili priložnosti za nove poslovne modele – za fizične izdelke kot virtualne produkte.

Podatkovne vire je v primerjavi z nafto veliko lažje izkoriščati: ni nam jih treba iskati pod oceani niti v oddaljenih puščavah, ves čas so na dlani – v vašem podjetju.

Za strateško upravljanje informacij je treba odgovoriti na naslednji ključni vprašanji:

 • Kako preprosto pridobiti informacije, jih narediti napredne, jih upravljati centralno ter jih uporabljati na številne različne načine?
 • Kako zaščititi in izpopolniti korporativno znanje kot naš najpomembnejši vir ter ga uporabljati za ustvarjanje novih poslovnih modelov?

Pametnejše informacije s sistemom GRIPS

Številna uveljavljena podjetja, ki si želijo z uporabo inovativnih izdelkov zagotoviti prednost pred konkurenco na globalni ravni, so sprejela nove strategije upravljanja informacij. S sistemom GRIPS (Global Real Time Information Processing Solution) ) so ustvarila platformo za vse jezike, namenjeno upravljanju informacij v mreži, ki jim omogoča ustvarjanje vse naprednejših informacijskih izdelkov z manjšim vložkom – za vse trge in kanale, vsakič ustrezno prilagojene in personalizirane.

Določajo izkušnje in potrebe uporabnikov glede informacij z dinamičnim procesom podajanja povratnih informacij ter jih v realnem času vključujejo v komunikacijske kanale.

Povezano zbiranje informacij za prihodnost

GRIPS zbira informacije takoj ob njihovem nastanku, in sicer iz vseh virov, ki so na voljo – od področja raziskav in razvoja do odzivov uporabnikov.

Informacija je zabeležena in shranjena brez določitve uporabnosti, to je ne glede na njeno posebno uporabo. To podjetju omogoča preprosto uporabo informacije za vse (tudi predhodno nepredvidene) kanale in objave.

GRIPS s posebnimi vsebinsko določenimi področji odgovornosti (upravljanje vsebine) podpira medoddelčno in čezmejno sodelovanje ter večjezično, geografsko razpršeno ustvarjanje vsebine.

Prednosti za končnega naročnika

 • Hiter, dosleden in dvosmeren pretok informacij
 • Nenehno izboljševanje informacij in organizacijsko učenje v dinamičnih procesih za posredovanje povratnih informacij o podjetju s strani končnih uporabnikov
 • Personalizirana in prilagojena komunikacija prek vseh kanalov in nosilcev
 • Priprava potrebnih materialov, orodij in potrošnega materiala v skladu s potrebami
 • Vključitev uporabniških in servisnih informacij v končni izdelek

Poprodajne storitve/prednosti storitev za uporabnike

 • Večja učinkovitost poprodajnih storitev zaradi hitrejšega odpravljanja težav, hitrejših popravil in vzdrževanja
 • Nižji stroški servisiranja z dinamičnimi načrti vzdrževanja, prilagojenimi izdelkom in uporabi
 • Hitrejše in poenostavljeno odpravljanje napak s situacijsko prilagojenimi diagnostičnimi koraki in ciljno usmerjenimi informacijami za odpravljanje napak
 • Izboljšani ustreznost ter kakovost storitve zaradi zbiranja povratnih informacij s strani servisnih tehnikov, partnerjev in strank

Razvoj izdelkov in prednosti za proizvodnjo

 • Informacije o specifikacijah, tehničnih podatkih, materialih itd. so zajete zgolj enkrat in nato znova uporabljene po potrebi
 • 3D-modele razvojne ekipe in tehnične risbe, ki temeljijo na teh modelih, je mogoče znova uporabiti za nadvse uporabne uporabniške in servisne informacije
 • Programsko besedilo in uporabniški vmesnik sta centralno določena, upravljana in prevedena ter na voljo tako za razvoj programske opreme kot za dokumentacijo
 • Razvojne in proizvodne spremembe so samodejno posodobljene v informacijski podatkovni bazi

Prednosti za vaše podjetje

 • Zagotovljeno trajnostno upravljanje korporativnih informacij
 • Večja produktivnost zbiranja informacij zaradi maksimalne vnovične uporabe
 • Varna naložba zaradi preproste vključitve v industrijske procese in arhitekturo informacijske tehnologije
 • Prilagodljive standardne rešitve z možnostjo prilagajanja panogi in podjetju s semantičnim upravljanjem vsebine
 • Podpora za vse pomembne standarde za izmenjavo in dokumentacijo, kot so DITA, ASD S1000D, ATA in drugi
 • Brez stroškov migracije za nove nosilce, informacijske tehnologije in delovne metode