MindReader za Outlook

Podpora za elektronsko pošto

MindReader za Outlook

Podpora za elektronsko pošto
MindReader for OutlookMindReader for Outlook
MindReader for Outlook

Pišite e-sporočila tako hitro, kot govorite

Sporazumevanje prek elektronske pošte predstavlja za vodstveno osebje in druge zaposlene velik delež dnevnih poslovnih obveznosti na vseh ravneh podjetja. Dnevno število poslanih elektronskih sporočil naj bi se po napovedih v prihodnjih letih močno povečevalo.

MindReader je vtičnik za Microsoft Outlook, ki omogoča pisanje e-pošte na osnovi predlogov, ki jih črpa iz poslane elektronske pošte. Tako omogoča hitrejše in doslednejše pisanje e-pošte – za ekspresno komunikacijo.

Na kratko o MindReaderju za Outlook

Hiter pregled prednosti

  • Manj porabljenega časa za pisanje e-sporočil zaradi samodejnih besedilnih predlogov
  • Višja kakovost komunikacije zaradi dosledne in enotne rabe jezika
  • Učinkovito iskanje podobne obstoječe vsebine
  • Osnova za predloge, ki deluje na podlagi samoučenja, vzdrževanje ni potrebno
  • Mogoča takojšnja uporaba brez sprememb delovnih postopkov v Outlooku
  • Podpora po vsem svetu (prva, druga in tretja raven)