MindReader – podpora avtorjem

Načelo delta pri tehničnem pisanju

Pri tehničnem pisanju se teme pogosto ponavljajo, kar pomeni, da so bile že kdaj prej opisane na enak ali podoben način. Če ne želite na dnevni ravni izumljati tople vode, morate poiskati predhodne dokumente s podobnim besedilom in ga prilagoditi. To sicer dobro deluje pri manjših obsegih dokumentacije in zelo dobrem spominu, vendar učinkovitost pri tem zelo hitro pade: iskanje je zamudno, odvrača vašo pozornost od vsebine in privede do neželene raznolikosti rešitev.

MindReader to delo opravi namesto tehničnih urednikov, pri čemer lahko obdeluje bistveno večje količine besedila. MindReader urednikom pomaga izbrati najboljši predlog besedila, je v pomoč pri uporabi pravilne terminologije ter omogoča, da so dostopni viri, ki so bili prej skriti.

Urednik se tako lahko posveti novi vsebini – temu pravimo načelo delta. Predstavlja temelj za učinkovito in pravilno prevajanje: dosledno napisana besedila pomenijo bistveno nižje stroške in krajši čas obdelave, medtem ko raba pravilne terminologije zagotavlja visokokakovostne prevode.

Prihranite čas

MindReader med uredniškim delom išče namesto vas. To dela samodejno, medtem ko vi pišete, ali na podlagi ključnih besed, ki jih vnesete.
Tako lahko sprostite svoj čas in pozornost posvetite najpomembnejšemu – novi vsebini.

Najboljši zadetki namesto naključnega iskanja

MindReader nudi zadetke iz referenčne baze podatkov, ki ste jo izbrali za trenutni projekt.
MindReader vam pomaga izbrati najboljši predlog: kadar koli si lahko ogledate izvirno sobesedilo, preverite vir predloga ter kako pogosto je bil uporabljan v preteklosti.

Preprost začetek z obsežnim pomnilnikom

Ko začnete uporabljati MindReader, imate dostop do obsežnega pomnilnika: uporabljate lahko datoteke v vseh obstoječih formatih za namizno založništvo ter besedilne in druge standardne datoteke. Prav tako lahko uporabljate Transitov pomnilnik prevodov ter prevzemate pomnilniške pakete svojega prevajalskega oddelka ali ponudnika jezikovnih storitev. Uporabljate lahko celo podatke iz sistemov drugih ponudnikov.
Več »

Prava beseda na pravem mestu

Ob nakupu MindReaderja prejmete polno različico orodja TermStar – sistem za upravljanje terminologije, ki ga je razvila skupina STAR. Z njim lahko najdete ustrezne besede in se izognete uporabi nedovoljenih gesel. V svojih dokumentih boste tako zagotovili doslednost in sooblikovali korporativni jezik.

Hiter pregled prednosti za vas

  • Učinkovitejši uredniški proces z uporabo besedilnih predlogov s sobesedilom
  • Višja kakovost zaradi dosledne in enotne rabe jezika
  • Nižji stroški prevodov zaradi večjega deleža predprevoda

Za Officeove uporabnike

Če uporabljate Word za glasila, interno dokumentacijo ali navodila za uporabo: MindReader lahko uporabljate za dostop do terminologije in besedil v svoji podatkovni bazi dokumentov, kar vam omogoča, da pripravo trenutnega dokumenta zaključite hitreje.

Za pisce tehnične dokumentacije

Pisci tehnične dokumentacije se zavedajo, kako pomembna je doslednost za razumevanje med branjem, za prevajanje ter za vnovično uporabo obstoječih besedil.
MindReader je piscem v pomoč pri tvorjenju dosledne dokumentacije, in sicer neposredno v njihovem delovnem okolju, kjer jim zagotavlja dostop do odobrenih besedil in korporativne terminologije.

Za zagotavljanje kakovosti

MindReader ni v pomoč le pri tvorjenju novih dokumentov, temveč je uporaben tudi za pregledovanje obstoječih. Interaktivna iskalna funkcija in funkcija za preverjanje terminološke doslednosti omogočata optimiziranje obstoječih podatkov, iskanje fraznih različic ter popravljanje terminoloških napak.