MindReader

Podpora avtorjem

MindReader

Podpora avtorjem
MindReaderMindReader
MindReader

Besedilni pomnilnik za hitro in dosledno pisanje

Pri tehničnem pisanju novih in vzdrževanju obstoječih vsebin morajo avtorji besedila tvoriti čim bolj enotno in v skladu z uredniškimi smernicami. MindReader avtorja med pisanjem podpira s preverjenimi besedilnimi predlogi iz obstoječih baz dokumentov, pri čemer je prikazan tudi zadevni kontekst. To pomeni, da lahko pisec nemudoma uporabi dosledne ubeseditve v skladu z navodili, da tako ni potrebno poznejše popravljanje.

Hiter pregled prednosti

 • Upoštevanje uredniških smernic brez dodatnega napora
 • Dosledna ubeseditev enake vsebine (manj različic)
 • Enotna uporaba poslovno specifične terminologije v najzgodnejši fazi ustvarjanja izhodiščnega besedila
 • Nižji stroški prevodov zaradi večjega deleža predprevoda
 • Prilagodljivi licenčni modeli
 • Podpora po vsem svetu (prva, druga in tretja raven)

Za pisce

 • Podpora, vključena v okolje za pisanje
 • Sprotna vnovična uporaba stavkov ali celotnih odstavkov, ki ustrezajo kontekstu
 • Nadzor terminologije v izvornem jeziku (npr. prestrezanje prepovedanih terminov)
 • Večja učinkovitost pri pisanju s poudarkom na vsebini

Za zagotavljanje kakovosti

 • Prečiščevanje in standardizacija dokumentacije
 • Zagotavljanje samodejnega preverjanja terminologije v vseh jezikih
 • Vzporejanje različic ubeseditev in terminoloških napak
 • Izogibanje potrebi po nadaljnjih postopkih zagotavljanja kakovosti