STAR MT – Korporativno strojno prevajanje

Dodatni viri v okviru obstoječih procesov

V zadnjih letih je strojno prevajanje (MT) zavzelo pomemben delež pri strokovnem prevajanju in lokalizaciji.

Zakaj? Prvič, povpraševanje po prevodih narašča tako hitro – globalni trgi, mednarodne projektne skupine, podpora na svetovni ravni, večjezični komunikacijski kanali, da naštejemo samo nekaj dejavnikov – da jih samo z delom prevajalcev ni mogoče obvladovati. Drugič, za notranje dokumente pogosto zadostuje že grobi prevod, da razumemo splošen pomen vsebine v tujem jeziku, in to je pogosto potrebno takoj.

STAR MT prinaša pod vaše prste dodatne prevajalske vire, ki so vgrajeni v vaše sisteme, ob tem pa zaščiteni pred netransparentnimi spletnimi ponudniki.

Vaš slog, vaša terminologija, vaš prevod

Slog in terminologija, ki ju uporabljate pri komuniciranju, se morata ohraniti tudi v prevodih. Zaradi tega se STAR MT uči izključno na osnovi besedil, prevodov in terminologije, ki izvirajo iz vašega podjetja. Pri uporabi STAR MT se vam nikoli ni treba bati, da bi se vaša informacija znašla v generičnem strojnem prevajalniku, kjer bi bila dostopna vašim konkurentom.

STAR MT Translate – na voljo takoj

STAR MT Translate je rešitev, ki omogoča takojšnje strojno prevajanje. Vaš lasten sistem za strojno prevajanje ne bo uporaben samo vaše interne strokovnjake za jezike, ampak tudi za vse vaše zaposlene z ustreznimi pooblastili – izoblikovan bo posebej za vašo dejavnost in bo upošteval vaš jezikovni slog in vašo strokovno terminologijo.

STAR MT – popolnoma prilagojen vašim potrebam

STAR MT nudi podporo v vseh fazah življenjskega cikla vaših informacij in je povsem združljiv s preizkušenimi procesi in orodji, kot so:

 • Tvorjenje besedil v sistemu GRIPS ob podpori strojnega prevajalnika
 • Izvajanje jezikovnih procesov z uporabo STAR CLM ob podpori strojnega prevajalnika
 • Prevajanje z orodjem Transit NXT ob podpori strojnega prevajalnika
 • Izvajanje storitev z uporabo STAR Services ob podpori strojnega prevajalnika

Naše izkušnje so uporabne tudi za vas

Da bi zagotovili, da bodo vaši strojni prevajalniki čim bolje naučeni za potrebe vaših prevodov, kar najbolje pripravimo vaše podatke.

S prevajalnikom STAR MT vam bo na voljo 30 let izkušenj na področju inteligentnih jezikovnih procesov: luščenje besedil iz datotečnih oblik (DTP, HTML, XML, MS Office, resource files, etc.) in privzemanje terminologije, vključno za potrebe strojnega prevajanja, je za STAR vsakdanje delo.

Prednosti za podjetja

 • Povečanje prisotnosti na ciljnih trgih zaradi povečanega obsega prevedenih gradiv
 • Krajši roki zaradi hitrejšega prevajalskega procesa
 • Stroškovno dostopno prevajanje kratkotrajnih besedil
 • Takojšnje razumevanje bistva vsebine v tujem jeziku z uporabo grobega prevoda
 • Ohranjanje lastnega sloga in besednjaka v vseh potrebnih jezikih
 • Uporaba jezikovnih kompetenc vaših jezikoslovcev po vsem svetu

Prednosti za zaposlene

 • Boljši prevodi zaradi pravilnega jezikovnega sloga, besedišča in tehničnih izrazov, ki se uporabljajo v vašem podjetju
 • Ciljno usmerjeni prevodi z izbiro korporativnih vsebin podjetja
 • Hiter grob prevod izbranega dela besedila ali celotnih dokumentov prek brskalnika z rešitvijo STAR MT Translate
 • Brez grožnje zaradi podatkovnega rudarjenja: vaše besedilo se bo uporabljalo samo za vaše prevode

Prednosti za vas kot prevajalca

 • Dodatni viri za poklicne prevajalce in končno urejanje v vseh oblikah datotek
 • Povečane zmogljivosti na področju prevajanja zaradi učinkovitejših procesov
 • Skupni procesi in orodja za človeško in strojno prevajanje
 • Učinkovito končno urejanje z zagotovljenimi funkcijami za zagotavljanje kakovosti v Transitu
 • Pametna kombinacija uporabe strojnega prevajanja in pomnilnika prevodov
 • Namesto popravljanja potrjevanje: s strojnim prevajanjem potrjeni predlogi iz pomnilnika prevodov

Prednosti za upravitelje IT

 • Varovanje korporativnih informacij zaradi uporabe izključno v vašem strojnem prevajalniku, brez prenosa v oblak
 • Prilagodljiv obseg zaradi modularne zgradbe, neomejenih ravni vključitve in tehnične izvedbe po meri, v obliki notranje rešitve ali gostovanja
 • Preprosta izvedba zaradi neopazne vključitve v obstoječe procese
 • Preprosta vključitev v obstoječe mehanizme za preverjanje pristnosti z enkratno prijavo
 • Podprti vse potrebne oblike datotek (Office, DTP, HTML, XML, SGML, lokalizacija)