Podpora digitalizácie

Podpora digitalizácie

Change Management

Najrýchlejší spôsob dosiahnutia vášho cieľa

Vďaka viac než 35 rokom praktických skúseností rozumieme každému aspektu informačného cyklu, výzvam, ktoré tieto aspekty so sebou prinášajú, i všetkým konkrétnym krokom, ktoré sú nutné pre ich úspešnú aplikáciu. Redakčné a jazykové služby sa transformovali do globálne riadených procesov a štandardných produktov, ktoré dopĺňajú individuálne špecifické služby a praktické systémové riešenia. Koncepciou zameranou na celý proces vám pomáhame budovať dlhodobú a trvalo udržateľnú informačnú stratégiu.

Stručný prehľad výhod

 • globálne praktické riešenia pre celý informační reťazec
 • flexibilné pracovné procesy pre dlhodobý pracovný horizont
 • partner pre systémové riešenia, automatizáciu procesov a služby týkajúce sa obsahu
 • riešenia, ktoré boli úspešne zavedené na celom svete s preukázateľnými výsledkami
 • konzultácie na mieru
 • štandardné, konfigurovateľné a na zákazníka orientované pracovné procesy pre všetky fázy spracovania informácií (vrátane spätnej väzby používateľov)

„Know-how“ ako motivácia

Používatelia môžu svoje softvérové nástroje využiť na maximum, pokiaľ vedia, ako s nimi správne pracovať. Školenia zostavené na mieru vašej cieľovej skupine a podpora zameraná na zákazníkov zaistia úspešné zavádzanie nových systémov a ich ochotnejšie prijatie používateľmi už od samého začiatku.

Tímy našich školiteľov pôsobia po celom svete a majú dlhoročné skúsenosti so špecifickými skupinami zákazníkov. Váš tím získa praktické znalosti, ktoré bude môcť ihneď začať uplatňovať pri svojej práci.

Stručný prehľad výhod

 • rýchly systém zavedenia pre okamžitú produktivitu
 • efektívne učenie na základe praktického školenia
 • priebežné zvyšovanie používateľskej gramotnosti
 • školenia po celom svete v mnohých jazykoch

Používateľské skupiny

 • špecifické skupiny používateľov určitého produktu na zdieľanie skúseností s používateľmi z iných firiem
 • spätná väzba od používateľov pre stanovenie ďalšieho smeru vývoja produktu

Stojíme vždy pri vás – kedykoľvek, kdekoľvek

Bez ohľadu na to, aké riešenie značky STAR používate, vždy tu pre vás budú globálne tímy špecialistov pripravené pomôcť vám s údržbou a technickou podporou. Sieť podpory STAR poskytuje podporu prvej, druhej aj tretej úrovne.

Skúsení špecialisti v jednotlivých pobočkách spoločnosti STAR poskytujú podporu na príslušnom trhu v jazyku používateľa – toto je podpora prvej úrovne. Druhá a tretia úroveň podpory je organizovaná centrálne a je dostupná v nemčine, angličtine, francúzštine a taliančine. Žiadosti o podporu sú zadávané, spracovávané a sledované pomocou tiketového systému STAR Service Desk (JIRA).

Stručný prehľad výhod

 • SLA na mieru
 • globálna, praktická podpora pre koncových používateľov priamo v cieľovej krajine a v ich jazyku
 • centrálna správa a monitoring vašich otázok na podporu
 • krátke reakčné časy a rýchle riešenia problémov
 • štandardizované viacúrovňové procesy podpory vrátane núdzového plánu
 • garancia zabezpečenej prevádzky vďaka využitiu modelov SaaS (Software as a Service) spoločne s IaaS (Infrastructure as a Service)