Jazykové služby

Jazykové služby

Sprachdienstleistung

Komunikujte bez jazykových bariér

Tí, ktorí hovoria jazykom svojho cieľového trhu, majú najväčšie globálne úspechy. Starostlivo preložené marketingové podklady upravené pre zákazníkov cieľovej krajiny, internetové stránky a používateľská dokumentácia predstavujú konkurenčnú výhodu a dostanú vás bližšie k vašim zákazníkom.

Zamestnávame viac než 600 jazykových expertov a vďaka nim máme k dispozícii celosvetovú sieť kvalifikovaných špecializovaných prekladateľov, ktorí interne pokrývajú 70 % nami celkovo spracovaných prekladov. V určitých jazykových kombináciách a špecializovaných oblastiach dopĺňajú ich rady ďalší starostlivo vyberaní nezávislí profesionáli. Vďaka intenzívnym školeniam a podporným programom je každý z nich plne kvalifikovaný na využívanie našich programov a postupov na kontrolu kvality. Kompletná integrácia do IT infraštruktúry je zárukou rýchlych a flexibilných procesov.

Stručný prehľad výhod

 • krátke termíny uvedenia na trh vďaka globálne dostupným zdrojom
 • cielená komunikácia vďaka dlhoročným skúsenostiam, jazykovým a špecificky odborným znalostiam
 • všestranné jazykové služby na mieru od jediného dodávateľa
 • záruka maximálnej kvality vďaka skúseným jazykovým expertom, riadeným procesom a osvedčeným technológiám

Globálne skúsenosti

Vďaka sieti pobočiek vo viac než 30 krajinách, našim projektovým manažérom, prekladateľom a technickým odborníkom sme vám schopní poskytnúť služby personalizované pre váš cieľový trh.

Naše dlhodobé vzťahy so zákazníkmi v najrôznejších oblastiach a stabilita našich tímov odborníkov je zárukou mnohých získaných skúseností, ktoré dokážeme zúročiť v prospech vás, našich zákazníkov.

Kvalita a efektivita v riadených procesoch

Automatizované pracovné postupy zaisťujú transparentnosť procesu prekladu a prinášajú úľavu všetkým zúčastneným od rutinných úkonov.

Vďaka kombinácii kvality skúsených jazykových špecialistov a sofistikovaných jazykových procesov vám ponúkame vynikajúci pomer ceny a výkonu.

Správne nástroje pre akúkoľvek požiadavku

Pre každého zákazníka a akýkoľvek projekt používame také nástroje a procesy, ktoré najlepšie zodpovedajú danej zákazke.

To znamená, že okrem osvedčených a dôverne známych produktov značky STAR používame tiež softvér výrobcov tretích strán tak, aby sme vyhoveli všetkým požiadavkám tým najlepším možným spôsobom – aj pre vaše špecifické projekty.

Služby MT pre rýchlu globálnu komunikáciu

Globálne trhy, medzinárodné projektové tímy, celosvetová podpora: dopyt po prekladoch sa zrýchľuje a výrazne prevyšuje kapacity prekladateľov a jazykových špecialistov. Strojový preklad (MT) ponúka ďalšie jazykové zdroje: či už ako podporný prostriedok pre profesionálnych prekladateľov, pomocník pri porozumení cudzojazyčným dokumentom (pre rýchlu orientáciu v obsahu) alebo ako plne automatizovaný preklad štandardizovaných textov.

Strojový preklad alebo prekladová pamäť? Štatistický alebo neurálny strojový preklad? Neexistuje univerzálne meradlo, ktorá metóda je „správna“ a ktorá „zlá“, ide skôr o plynulé prechody medzi obomi postupmi. Pomôžeme vám rozhodnúť, ktorý typ strojového prekladu je pre vás, vaše texty a jazykové kombinácie tou najlepšou voľbou.

Stručný prehľad výhod

 • zvládnutie veľkého objemu prekladov vďaka ďalším zdrojom
 • vysoká kvalita prekladov vďaka MT enginom učiacim sa z podkladov zákazníka
 • individuálne zvolená kombinácia strojového prekladu, prekladovej pamäte a posteditácie
 • flexibilita vďaka nastaviteľnému rozhraniu na súčasné systémy strojového prekladu zákazníka

Posteditáciou ku kvalitnému výsledku

Po strojovom preklade dostávajú slovo posteditori: naši jazykoví špecialisti s odbornými znalosťami vykonajú vo vašich textoch konečné jazykové úpravy.

Vďaka profesionálne organizovaným službám revízií v cieľovej krajine sa na procese zúčastnia aj naši špecialisti na cieľové trhy.

Schválené jazykové páry možno integrovať do súčasných databáz prekladovej pamäte.

Dokonale personalizovaný strojový preklad STAR MT

Aby sa systémy MT dokonale prispôsobili vašim prekladom, získame najskôr z vašich dát to najlepšie.

Extrakcie textov z najrôznejších formátov a využitie terminológie sa pre nás po 35 rokoch skúseností stalo bežnou a fungujúcou rutinou – aj v oblasti strojového prekladu.

Systran, DeepL, SmartMATE & Co

Už používate nejaký systém MT? Je STAR MT niečo, čo by ste radi zaviedli výhľadovo? Žiadny problém, naše nástroje aj procesy sú flexibilné.

Integrovať dokážeme tiež systémy MT rôznych poskytovateľov, tzn., že Systran, DeepL, SmartMATE & co. sa môžu jednoducho stať súčasťou vašich prekladateľských projektov.

Vylaďte sa na cieľový trh

Skúsení editori priamo v cieľovej krajine rozumejú miestnym aj kultúrnym špecifikám a požiadavkám najlepšie. Vďaka revíziám priamo v cieľovej krajine môžete zaistiť, že vami odovzdávané informácie zahrajú vašim potenciálnym cieľovým zákazníkom na tú správnu strunu.

Profesionálne zorganizované procesy revízií v cieľovej krajine spoločnosti STAR dokážu s minimálnym úsilím zapojiť do schvaľovacích procesov vašich miestnych expertov. To znamená aj pracovníkov, ktorých bežná práca nemá s prekladom ani s jazykovými procesmi nič spoločné.

Stručný prehľad výhod

 • vysoká kvalita vďaka textu orientovanému na cieľový trh a koncových zákazníkov
 • vyššia efektivita vďaka priamej komunikácii s odborníkmi
 • spoľahlivosť vďaka integrácii do automatizovaných pracovných procesov
 • kratší čas uvedenia na trh vďaka online revíziám v reálnom čase
 • možnosť vkladania komentárov k segmentu pre korektorov a projektových manažérov
 • história segmentov dokumentu s porovnaním všetkých revíznych stavov

» CLM WebEdit: Tímová práca v reálnom čase

Kvalitnejšia príprava – menej opráv

Čím skôr zohľadníte pripomienky od zástupcov miestneho trhu, tým lepšie.

Zaistíme, aby sa miestni experti do jazykových a terminologických procesov zapojili čo najskôr tak, aby ste tie správne slová a správny tón začali používať už na začiatku projektu.

Držíme krok s pulzujúcim trhom

Vaši experti v cieľovej krajine majú prehľad o aktuálnych jazykových i priemyselných trendoch na príslušnom trhu. My vám pomôžeme ich skúsenosti dostať do procesu prekladu s minimálnym vynaloženým úsilím.

Globálna revízia v reálnom čase

Revidovanie dokumentov vo webovom rozhraní umožňuje vykonávanie kontrol a získavanie spätnej väzby z celého sveta, a to všetko v reálnom čase. S patričnými oprávneniami môžu editori dokonca chyby opravovať okamžite online, bez vzniku časových strát, nedorozumení a opakujúcich sa kôl zanesenia opráv a následného schválenia.

Správny termín – žiadne nedorozumenie

Špecifická technická terminológia vašej firmy je kľúčom k presnej a jednoznačnej komunikácii so zákazníkmi i zamestnancami, ako aj zásadnou súčasťou vášho firemného profilu a identity vašej značky.

Aj vy môžete ťažiť z výhod našich preverených technologických skúseností. Prebieha počas prekladu vášho projektu aj práca na terminológii? Vytvárate novú firemnú terminológiu? Hľadáte, ako zlúčiť a zjednotiť vaše doterajšie terminologické záznamy? Chcete optimalizovať vaše terminologické procesy? Ponúkneme vám cielenú a praktickú podporu podľa vašich potrieb.

Stručný prehľad výhod

 • jasná a jednotná komunikácia vďaka firemnému názvosloviu
 • nižšie náklady na preklad a kontroly kvality
 • riešenia nastaviteľné pre akýkoľvek rozpočet na terminológiu
 • globálne osvedčená a testovaná správa terminológie
 • štandardizované fázy správy terminológie pre celý informačný proces
 • obmedzenie dĺžky, skratky, zakázané termíny a schválené synonymá ako súčasť firemnej terminológie
 • použitie pri aplikáciách umelej inteligencie využívajúcich ontológiu (RDF triplety)
 • vytvorenie zvučných názvov produktov vo všetkých jazykoch

» WebTerm: Porozumenie obsahu na celom svete

» STAR CLM: Firemná správa jazykových procesov

» TermStar: Vytvárajte jasné pojmy

Efektívna komunikácia bez jazykových bariér

Úspešný tlmočnícky projekt sa začína vyhľadaním správneho tlmočníka – takého, ktorý dobre rozumie danej špecializácii, pracuje v požadovanej jazykovej kombinácii a súčasne sa dokáže prispôsobiť konkrétnej situácii.

Dokážeme nájsť tlmočníkov, ktorí úspešne zaistia vaše schôdzky, konferencie, konania, diskusné fóra i prezentácie.

Stručný prehľad výhod

 • jedno kontaktné miesto pre služby i technológiu – jednoduché a rýchle objednanie
 • maximálna kvalita vďaka skúseným, optimálne vybraným a dobre pripraveným tlmočníkom
 • široká ponuka jazykových kombinácií a tém vďaka rozsiahlej databáze skúsených tlmočníkov
 • zrozumiteľná, na zákazníka orientovaná správa projektov globálnych služieb

Lokalizácia softvéru

Nová verzia včas a bez stresu

Lokalizácia softvéru predstavuje viac než len preklad rozhrania: kontrola dĺžok zobrazovaných textov, úprava veľkosti dialógových okien, ochrana kódu, práca s textom mimo kontextu – a to všetko pri širokej škále rôznych dátových formátov. Výsledok procesu vás presvedčí: balíček obsahujúci používateľské rozhranie, online pomocníka, dokumentáciu i webináre, všetko dostupné včas a vo všetkých potrebných jazykoch.

V dnešnej dobe rýchleho vývoja softvéru s mimoriadne krátkymi cyklami medzi vydaním jednotlivých verzií je vysoká miera automatizácie pre procesy lokalizácie kľúčovým faktorom.
Čerpajte z našich znalostí – veľmi radi vás podporíme pri plánovaní, spúšťaní i riadení vašich konkrétnych projektov lokalizácie.

Stručný prehľad výhod

 • rýchlejšie uvedenie produktu na trh vďaka cieleným procesom a integrovaným lokalizačným nástrojom
 • globálna sieť špecialistov na lokalizáciu
 • kontrola nad časovými i finančnými investíciami vďaka štandardizovaným a automatizovaným procesom lokalizácie
 • digitálna kontinuita od vývojára až po používateľa
 • jednotná lokalizácia (používateľského rozhrania, dokumentácie atď.) z jediného zdroja
 • tímy skúsených testerov na cieľových trhoch
 • podpora všetkých bežne používaných formátov (.dll, .exe, RC files, XML / HTML / PHP atď.)

» Transit: Rýchlejšie dobývanie nových trhov

» STAR CLM: Firemná správa jazykových procesov

Titulkovanie

Keď obraz a zvuk dokonale sedí

Vďaka ideálnej schopnosti jasne prezentovať obsah, ktorý je ľahko zapamätateľný a vytvorený podľa potrieb vašich zákazníkov, sú multimédiá a audiovizuálne projekty na vzostupe. Užitočný vedľajší efekt – dobre pripravené mediálne projekty motivujú používateľov učiť sa.

Najnáročnejším aspektom multimediálnych projektov je spôsob využívania automatizácie a zachovania flexibility pre všetky rôzne jazyky.

Vďaka bohatej sieti skúsených partnerov a jazykových špecialistov zaistíme implementáciu vašich multimediálnych projektov vo všetkých potrebných jazykoch, na rôzne témy, a to všetko od jediného dodávateľa.

Stručný prehľad výhod

 • štandardizované procesy pre maximálnu presnosť plánovania
 • rôzne varianty profesionálnych riešení aj pri obmedzenom rozpočte – napríklad titulky miesto dabingu
 • centralizovaná správa viacjazyčných projektov
 • podpora všetkých multimediálnych formátov a štandardov
 • jeden dodávateľ pre všetky vaše potreby: storyboardy, preklady a editácie textu, výber hovorcu a voiceover úpravy (podľa presných časových údajov alebo synchronizované s pohybom pier)