Hosting / dátové sklady

Hosting / dátové sklady

Hosting / Data Warehouse

V dobrých rukách

Veľa spoločností usiluje o obmedzenie neustále rastúcich nákladov na IT infraštruktúru a údržbu formou outsourcingu systémových riešení a používateľských dát.

Vďaka tomu sa môžu sústrediť na svoje schopnosti a aktivity a svoje IT potreby s dôverou zveriť do rúk skúsených partnerov.

Hosting prevádzkujeme výhradne na našich interných IT systémoch alebo u certifikovaných partnerov vo Švajčiarsku a v Nemecku. Hostingové služby spoločnosti STAR vám zaistia moderné systémové prostredie spĺňajúce striktné bezpečnostné požiadavky a optimálny výkon.

Stručný prehľad výhod

  • optimálna správa IT systémov a nižšie náklady na systémovú údržbu
  • jednoduchá, centralizovaná správa verzií a aktualizácií
  • optimálna dostupnosť, výkon a bezpečnosť
  • minimálny reakčný čas vďaka praktickej diagnostike a skúsenému tímu podpory
  • zmluvy o údržbe podľa potrieb zákazníka (SLA)
  • hosting všetkých produktov a obchodných riešení v spoločnosti STAR, alebo u IaaS partnera podľa vašej voľby