Distribúcia obsahu

Distribúcia obsahu

Aufbereitung von Inhalten

Nechajte svoj produkt vyniknúť vďaka voľbe správneho formátu

Vďaka DTP spracovaniu môžete vašu informáciu prezentovať spôsobom, ktorý bude u príjemcov zaručene úspešný. Pri prekladoch dostáva DTP slovo rovnako na začiatku, ako aj na konci procesu. Kvalita zdrojových dokumentov je kľúčová pre časovú náročnosť v priebehu prekladu, ako aj pri záverečnom grafickom spracovaní preloženého textu.

Naše skúsené tímy DTP operátorov v cieľovej krajine majú bohaté skúsenosti s grafickými úpravami, ktoré je potrebné urobiť tak pred začatím prekladu, ako aj po jeho dokončení. V tomto procese prirodzene zohľadňujeme všetky vaše firemné špecifiká a poskytneme vám podporu pre všetky najčastejšie DTP aplikácie i jazyky.

Stručný prehľad výhod

 • atraktívna obchodná prezentácia vďaka zaujímavým formátom pre všetky médiá a vo všetkých jazykoch
 • profesionálne formátovanie a štruktúrované dáta
 • dlhodobá optimalizácia všetkých DTP procesov
 • vynikajúca využiteľnosť pri budúcich projektoch
 • široké zázemie pre vaše interné marketingové a DTP tímy umožňujúce spracovanie väčšieho objemu práce

Informácie v reálnom čase

Vaši zákazníci potrebujú rýchlo nájsť informácie z celého radu kanálov. To vyžaduje vysoko výkonné automatizované publikačné procesy, výsledkom ktorých budú atraktívne, špecializované informačné balíčky pre cieľových príjemcov – či už virtuálne, digitálne, vo formáte PDF či v tlačenej forme.

Plne automatizované publikačné procesy vás zbavia nutnosti zbytočných dodatočných úprav a mechanických zásahov. Vďaka tomu môžete nechať vyniknúť svoju kreativitu, ušetríte za ľudskú prácu a získate flexibilnú možnosť vykonávať úpravy aj na poslednú chvíľu. A súčasne môžete ťažiť zo skutočného systému publikovania z jedného zdroja (single-source publishing) bez nutnosti duplicitnej archivácie obsahu a publikačných dát.

Stručný prehľad výhod

 • rýchlejšia publikácia a vyššia kvalita vďaka presne nastaveným procesom
 • flexibilita pre možnosť zmien na poslednú chvíľu (flexibilný vývoj produktu)
 • menej náročná údržba dát vďaka systému publikovania z jedného zdroja pre všetky jazyky a všetky médiá
 • optimálna jednotnosť a minimálne náklady na úpravy tlačených dokumentov
 • vyššia kvalita a minimálny objem dát
 • jednoduchšia migrácia dát vďaka lepšie štruktúrovanému obsahu
 • informačné balíčky dostupné súčasne pre všetky médiá a vo všetkých jazykoch

Informácie, ktoré sa vám nestratia

Dokonca aj v dnešnej multimediálnej, digitálnej a virtuálnej dobe majú tlačené dokumenty svoje stále miesto: tlačené dokumenty sú nenahraditeľné, a navyše – množstvo záväzných špecifikácií je dodnes dostupných len na papieri.

Požiadavky na tlač sa neustále menia a stále viac sa v tejto oblasti presadzuje dopyt po personalizácii a rôznych individuálnych požiadavkách. Naše moderné technológie tlače a spracovanie pred tlačou nám umožňujú vytlačiť brožúry, návody na obsluhu, katalógy náhradných dielov a podobné dokumenty aj v nízkom náklade za dostupnú cenu.

STAR zaistí celý proces vášho logistického a distribučného reťazca: prípravu, balenie, kompletizáciu, uskladnenie i distribúciu.

Stručný prehľad výhod

 • kompletný reťazec od vývoja obsahu až po jeho dodanie v konečnej forme
 • vysoko kvalitné, personalizované tlačené produkty
 • menej náročná logistika
 • spoľahlivé zabalenie presne podľa želania zákazníka
 • interná tlačiareň a kompletizačné služby

» Vývoj obsahu

» Jazykové služby