MindReader pre Outlook

Pomocník pri písaní e-mailov

MindReader pre Outlook

Pomocník pri písaní e-mailov
MindReader for OutlookMindReader for Outlook
MindReader for Outlook

Píšte e-maily rovnako rýchlo, ako hovoríte

E-mailová komunikácia je dôležitou súčasťou každodenných obchodných aktivít tak pre manažérov, ako aj pre zamestnancov všetkých úrovní podniku. Prognózy očakávajú ďalší výrazný nárast počtu denne odosielaných pracovných e-mailov počas nasledujúcich rokov.

MindReader je doplnok pre Microsoft Outlook, ktorý podporuje proces písania prostredníctvom návrhov z predtým odoslaných e-mailov. Pomocou týchto návrhov môžete písať svoje e-maily rýchlejšie a jednotnejšie – a komunikovať rýchlosťou blesku.

MindReader pre Outlook stručne

Stručný prehľad výhod

  • menšia časová náročnosť pri písaní e-mailov vďaka automatickým textovým návrhom
  • kvalitnejšia komunikácia vďaka jednotným a zavedeným vetám
  • efektívne vyhľadávanie podobného existujúceho obsahu
  • databáza umožňujúca učenie bez nutnosti údržby
  • možnosť okamžitého využitia bez nutnosti zmeny systéme práce v Outlooku
  • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)