MindReader

Asistent pre autorov dokumentácie

MindReader

Asistent pre autorov dokumentácie
MindReaderMindReader
MindReader

Textová pamäť pre rýchle a jednotné písanie

Pri technickom písaní nového obsahu, rovnako ako pri úpravách hotového textu, by mali podľa vydavateľských smerníc autori používať, pokiaľ možno, rovnaké formulácie a písať čo najjednotnejším štýlom. MindReader pomáha autorom počas písania, generuje overené návrhy z databázy dokumentov a zobrazuje tiež príslušný kontext. To znamená, že autor môže okamžite použiť formuláciu zodpovedajúcu špecifikáciám bez toho, že by ju musel znova čítať a revidovať, pretože to už sa urobilo predtým.

Stručný prehľad výhod

 • dodržanie publikačných pokynov pre autorov bez úsilia navyše
 • jednotné formulácie pri identickom obsahu (nižší počet variantov)
 • jednotné používanie terminológie špecifickej pre danú oblasť v počiatočnom štádiu tvorby zdrojového textu
 • nižšie náklady na preklad vďaka vyššej miere predprekladu
 • flexibilné licenčné modely
 • celosvetová sieť podpory (prvej, druhej i tretej úrovne)

Pre autorov

 • integrovaná podpora do prostredia pre autorov
 • okamžité opätovné využitie zodpovedajúcich viet alebo celých odsekov
 • kontrola terminológie podľa východiskového jazyka (napr. zistenie zakázaných termínov)
 • vyššia efektivita písania umožňujúca lepšiu koncentráciu na obsah

Pre kontrolu kvality

 • jednotnosť a štandardizácia dokumentácie
 • záruka automatických kontrol terminológie vo všetkých jazykoch
 • zjednotenie variantov a terminologických chýb
 • znižuje nutnosť vykonávania následných kontrol kvality