Riešenia pre rôzne odvetvia

Riešenia pre rôzne odvetvia

Lösungen für Branchen
Lösungen für Branchen

Na jednu stranu predstavuje podnikanie v rôznych odvetviach rôzne výzvy v oblasti správy informácií a komunikačných procesov. Na druhú stranu však existujú bežné problémy, s ktorými je možné stretnúť sa naprieč viacero odvetviami.
STAR Group vám dokáže namiešať ten správny koktejl fungujúcich štandardov a individuálnej flexibility a zaručiť vám dlhodobé, úspešné a nadčasové riešenia vhodné pre akúkoľvek oblasť podnikania – vrátane tej vašej.

Mechanika, strojárstvo

Automobilový priemysel

Farmácia / lekárstvo

Letectvo / obrana

Financie

Luxusný tovar

Inštitúcie, verejné agentúry a vláda

Preprava

Poľnohospodárstvo

Spotrebný tovar, maloobchod a turistika

Softvér

Suroviny a energetika