Kooperácia

Kooperácia

Kooperácia

tecteam je kompetentným poskytovateľom služieb pre kompletnú oblasť technickej komunikácie. V poradenstve sa analyzujú dokumenty a procesy, stanovujú ciele a postupy a vytvárajú koncepcie pre štrukturalizáciu, modularizáciu a kľúčové slová obsahov – i s ohľadom na zavádzanie a podporu redakčných systémov.

tecteam vytvára technickú dokumentáciu, sprevádza redakčné a prekladateľské procesy, vytvára redakčné osnovy a vykonáva analýzu slabých miest. Príslušné koncepcie ďalšieho vzdelávania vykonáva sám tecteam. Vzdelávací inštitút tecteam je vedúcou silou na trhu počiatočného i nadväzujúceho vzdelávania technických redaktorov.

PANTOPIX znamená inteligentné riešenia v technickej komunikácii. Vďaka mnohým rokom odborných skúseností pomáhame spoločnostiam optimalizovať ich informačné procesy a zabezpečiť maximálnu pridanú hodnotu ich digitálnych dát. V úzkej spolupráci sprevádzame našich zákazníkov pri analýze existujúcich procesov, pri vývoji nových koncepcií a pri zavádzaní a integrácii nových systémov, metód a nástrojov.