STAR Translate

Strojový překlad

STAR Translate

Strojový překlad
STAR Translate

Rychlé a dostupné porozumění danému obsahu

Globální trhy, mezinárodní projektové týmy, celosvětová podpora, vícejazyčné komunikační kanály? Ne vždy jsou potřeba dokonalé překlady. V mnoha případech stačí na pochopení obsahu textu hrubý překlad – označovaný rovněž jako „informativní překlad“ – který může vznikat v reálném čase. Služba STAR Translate využívá všech dostupných jazykových zdrojů, a zajišťuje tak nejlepší kvalitu v co nejkratším čase.

Stručný přehled výhod

 • překlady z interních i externích zdrojů (MT, TM, terminologie) – a to vše v jediném webovém rozhraní
 • ověřené překlady z firemní překladové paměti a terminologických slovníků
 • strojové překlady ze speciálně vytvořených nástrojů (STAR MT) nebo zajištěné externími dodavateli (DeepL, Google, Microsoft Translator apod.)
 • překlad jednotlivých textů kopírováním a vkládáním nebo celých dokumentů pomocí přetažení
 • nejlepší možná integrace do jakéhokoli firemního prostředí
 • flexibilní licenční modely (lokální licence, plovoucí licence, IaaS, SaaS)
 • celosvětová síť podpory (první, druhé i třetí úrovně)

Pro všechny zaměstnance

 • rychlý hrubý překlad jednotlivých textů nebo celých dokumentů
 • optimální kvalita překladu ze všech dostupných zdrojů
 • skvělé překlady specializovaného obsahu i běžných textů
 • dotazy týkající se specifických formulací v daném oboru a odborné termíny ve všech jazycích
 • zohlednění zažité firemní terminologie

Pro jazykové experty

 • rychlý přístup k firemním jazykovým zdrojům
 • další výhody pro překladypráci s terminologií
 • zvýšené povědomí o jazykových službách a lingvistické znalosti napříč celou firmou
 • zpětná vazba ke klíčovým bodům s ohledem na použití a kvalitu překladu

Pro IT správce

 • flexibilní nasazení díky modulární struktuře a libovolné úrovni integrace (interní nebo hostingové řešení)
 • hladká integrace do firemních webových stránek přes rozsáhlé možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní
 • podpora standardních autentizačních mechanismů (Single sign-on)
 • podrobné analýzy za účelem identifikace vytížení a typů použití
 • zabezpečené brány pro externí poskytovatele strojového překladu, jako jsou DeepL, Google, Microsoft Translator apod.
 • integrace do aplikací třetích stran přes REST API

Vyhledávání terminologie na pozadí ve službě STAR Translate