MindReader pro Outlook

Pomocník při psaní e-mailů

MindReader pro Outlook

Pomocník při psaní e-mailů
MindReader for OutlookMindReader for Outlook
MindReader for Outlook

Pište e-maily stejně rychle, jako mluvíte

E-mailová komunikace je důležitou součástí každodenních obchodních aktivit jak pro manažery, tak pro zaměstnance všech úrovní podniku. Prognózy očekávají další výrazný nárůst počtu denně odesílaných pracovních e-mailů během následujících let.

MindReader je doplněk pro Microsoft Outlook, který podporuje proces psaní prostřednictvím návrhů z dříve odeslaných e-mailů. Pomocí těchto návrhů můžete psát své e-maily rychleji a jednotněji – a komunikovat rychlostí blesku.

MindReader pro Outlook stručně

Stručný přehled výhod

  • menší časová náročnost při psaní e-mailů díky automatickým textovým návrhům
  • kvalitnější komunikace díky jednotným a zavedeným větám
  • efektivní vyhledávání podobného existujícího obsahu
  • databáze umožňující učení bez nutnosti údržby
  • možnost okamžitého využití bez nutnosti změny systému práce v Outlooku
  • celosvětová síť podpory (první, druhé i třetí úrovně)