MindReader

Asistent pro autory dokumentace

MindReader

Asistent pro autory dokumentace
MindReaderMindReader
MindReader

Textová paměť pro rychlé a jednotné psaní

Při technickém psaní nového obsahu, stejně jako při úpravách hotového textu, by měli podle vydavatelských směrnic autoři používat pokud možno stejné formulace a psát co nejjednotnějším stylem. MindReader pomáhá autorům během psaní, generuje ověřené návrhy z databáze dokumentů a zobrazuje také příslušný kontext. To znamená, že autor může okamžitě použít formulaci odpovídající specifikacím, aniž by ji musel znovu pročítat a revidovat, jelikož to již bylo provedeno dříve.

Stručný přehled výhod

 • dodržení publikačních pokynů pro autory bez úsilí navíc
 • jednotné formulace u identického obsahu (nižší počet variant)
 • jednotné používání terminologie specifické pro danou oblast v počátečním stadiu tvorby zdrojového textu
 • nižší náklady na překlad díky vyšší míře předpřekladu
 • flexibilní licenční modely
 • celosvětová síť podpory (první, druhé i třetí úrovně)

Pro autory

 • integrovaná podpora do prostředí pro autory
 • okamžité opětovné využití odpovídajících vět nebo celých odstavců
 • kontrola terminologie dle výchozího jazyka (např. zjištění zakázaných termínů)
 • vyšší efektivita psaní umožňující lepší koncentraci na obsah

Pro kontrolu kvality

 • jednotnost a standardizace dokumentace
 • záruka automatických kontrol terminologie ve všech jazycích
 • sjednocení variant a terminologických chyb
 • snižuje nutnost provádění následných kontrol kvality