Kooperace

Kooperace

Kooperace

tecteam je kompetentním poskytovatelem služeb pro kompletní oblast technické komunikace. V poradenství se analyzují dokumenty a procesy, stanovují cíle a postupy a vytvářejí koncepce pro strukturalizaci, modularizaci a klíčová slova obsahů – i s ohledem na zavádění a podporu redakčních systémů.

tecteam vytváří technickou dokumentaci, doprovází redakční a překladatelské procesy, vytváří redakční osnovy a provádí analýzu slabých míst. Příslušné koncepce dalšího vzdělávání provádí sám tecteam. Vzdělávací institut tecteam je vedoucí silou na trhu počátečního i navazujícího vzdělání technických redaktorů.